Κύμα αντίστροφης μετανάστευσης από Αθήνα προς επαρχία

Ἐκεῖ ψηλά στούς λόφους τῆς Ἀρκαδιας, σέ ἕνα μεγάλο πέτρινο σπίτι, στήν ἄκρη ἑνός χωρίου μέ θέα καταπράσινους βοσκότοπους καί στήν ἄκρη μιᾶς κοιλάδας, μιά ὁμάδα νεαρῶν Ἀθηναίων εἶναι ἀπασχολημένοι μέ τό  ξαναφτιάξιμο  τῆς  ζωή τους.

Μέχρι πρόσφατα, ἡ Ἀνδριτσαινα δέν θεωρειτο καί σάν μιά προοπτική γιά Ἕλληνες ἀστούς «Ἀλλά αὐτό» εἶπε  ὁ Γιάννης Δικιακος «ἴσχυε πρίν  ἡ Ἀθηνᾶ γίνη ἕνα καζάνι ἕτοιμο νά ἐκραγῆ, πού εἶναι τώρα. Ξυπνήσαμε μιά μέρα καί σκεφθήκαμε ὅτι –ἀρκετά πιά. Θέλουμε νά ζήσουμε τήν πραγματική Ἑλλάδα καί θέλουμε νά τήν ζήσουμε κάπου ἄλλου»

Φορτώνοντας τά ὑπάρχοντά του σέ ἕνα LandRover καί ἕνα  τρεηλερ ὁ ἐπιχειρηματίας τόν περασμένο μήνα, διάνυσε τήν ἀπόσταση τῶν 300 περίπου χιλιομέτρων μέχρι τήν Ἀνδριτσαινα. Ὁδηγοντας  ἀνάμεσά σε χωρία μέ κατεστραμμένα κτίρια καί ἄδεια σπίτια, κατά μῆκος δρόμων πού ἐλλεισονταν γύρω ἀπό ποτάμια καί ρεμματιες οὔτε πού γύρναγε νά κοιτάξη πίσω.

«Ἡ Ἀθηνᾶ ἔχει ἀπογοήτευση τούς νέους της. Δέν ἔχει πλέον τίποτε  νά τούς προσφέρη. Οἱ πολιτικοί μας εἶναι ἠλίθιοι… Μᾶς ἔχουν ἀποκαρδιώσει ἐντελῶς» εἶπε ὁ Δικιακος,  σύντομα  θά ἔχει καί ἄλλους δέκα φίλους πού ἐπίσης ἀποφασησαν νά δραπετεύσουν ἀπό τήν Πρωτεύουσα.

Ἀποτελοῦν ἕνα μέρος μιᾶς  Ἐσωτερικῆς Μετανάστευσης ὅπου χιλιάδες Ἕλληνες ἀναζητοῦν ἀνάπαυση στήν ἐπαρχία καθώς ἡ χώρα κάτω ἀπό τό βάρος τοῦ χρέους τῆς  παλεύει μέ τήν πιό βαριά της οἰκονομική κρίση μετά τόν 2ο παγκόσμιο πόλεμο.

Εἶναι μεγάλη ἡ ἀπόφαση πού παίρνει ὁ κόσμος,» εἶπε ὁ Γιῶργος Γάλος,δάσκαλος ἀπό τήν Πρώτη Σερρων,πού βρίσκεται, στίς μεγάλες πεδιάδες τῆς Βόρειας Ἑλλάδας στήν  Μακεδόνια.»Ἔχουμε δυό ζευγάρια πού ἦλθαν ἐδῶ καί ξέρουμε πολλά ζευγάρια στήν Θεσσαλονικη (τήν Δεύτερη σέ μέγεθος πόλη τῆς Ἑλλάδας ) πού θέλουν νά πᾶνε πίσω στά χωρία τους. 

Ἡ κρίση τούς φθείρη συνεχῶς καιτο βρίσκουν δύσκολο νά ἀνταποκριθοῦν.Ἐάν εἶχαν τήν παραμικρή ὑποστήριξη ,κάποια ἐπίσημη ἐνθαρυνση,τό μικρό αὐτό  ρεῦμα , θά γινόταν  ἕνα κύμα .Ὅλα ἐδῶ εἶναι πολύ φθηνότερα.

Τό μικρό ρεῦμα πρός τήν Πρώτη Σερρωνδεν θά τό πρόσεχε κανείς, ἄν δέν ηταν τό γεγονός ὅτι ἦταν καί ἡ γεννετηρα τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλη, ὁ ὁποῖος ἐπέβλεψε τήν εἰσοδα τῆς Ἑλλάδας στήν ΕΟΚ τό 1981″. Ἕνα λευκό ἀλαβάστρινο ἄγαλμα στήν πλατεία τοῦ χωρίου στολίζεται μέ τίς ἕξης λέξεις «Πιστεύω ὅτι ἡ Ἑλλάδα νά ἀλλάξη μορφή καί οἱ Κάτοικοι τῆς τήν μοίρα τους»

Περίπου ἑξήντα χρόνια ἀφ’ὅτου εἰπώθηκαν αὐτές οἱ λέξεις ἕνας συνεχῶς αὐξανόμενος ἀριθμός Ἑλλήνων ἀρχίζουν νά διερωτουνται ἄν ὁ Γηραιός κύριος  εἰχει δίκαιο.Γιά τόν Καραμανλη, τό Βαρόμετρο  τῆς  μετακυλήσης ἀπό, μιά ὡς ἐπί τό πλεῖστον Γεωργική κονωνια, σέ μιά προηγμένη δυτική οἰκονομία ἦταν ἡ μετακίνηση πρός  μιά κοινωνία γεμάτη μέ τά λαμπερά φῶτα τῶν μεγαλοπόλεων .

Αὕτη τήν ἑβδομάδα, καθώς τό ΔΝΤ καί ἡ  Ε.Ε. συζητοῦσαν τρόπους γιά τήν ἐκ νέου διάσωση τῆς Ἑλλάδας καί παρατηρητές διερωτουντο ἀνοιχτά  γιά τό ἄν ἡ χώρα μποροῦσε νά βγῆ ἀπό τό Εὐρώ,ἡ Ἑλλάδα ἐμφανίστηκε ποιό πελαγωμένη ἀπό πότε,ριγμένη σέ μιά θαλασσοταραχή  αὐξανόμενης ἀγανακτήσης καί Πολιτικῆς Ἀνυπακοῆς ἀπό μέρους τοῦ λαοῦ πού ἔχει χάσει πιά τήν εμπιστοσύνη του στούς πολιτικούς του καί ταυτόχρονα στό ἔλεος τῶν ἀγορῶν ,πού ἀρνοῦνται νά πιστέψουν  ὅτι μπορεῖ νά τραβηχθῆ πίσω ἀπό τό χεῖλος  τοῦ γκρεμοῦ τῆς χρεωκοπιας.

Πρόσφατα,ὁ ἴδιος ὁ Στρός Καν Γενικός Δντής τοῦ ΔΝΤ εἶπε «ἡ Πραγματικότητα εἶναι ὅτι  αὐτοί οἱ ἄνθρωποι (οἱ Ἕλληνες εἶναι χωμένοι σέ βαθεία σκ …α». Ἄν δέν ἐμφανιζομαστανε ἐμεῖς,θά εἶχαν πέσει στήν ἄβυσσο.(Γιατί) Μετά ἀπό δυό ἐδβδομαδες δέν θά μποροῦσαν οὔτε τούς  μσθούς τῶν Δημόσιων  Ὑπαλλήλων τους, νά πληρώσουν.

Ἐντελῶς εἰρωνικά ὅμως, τό «φάρμακο» πού συνταγογράφησε  μέ τό Δρακόντειό της Πρόγραμμα Διασώσης τό ντουέτο ΔΝΤ καί Ε.Ε.Γιά τά  110 Δίς Εὕρω, ἐφαρμοσμένο σέ μιά «ἀρτηριοσκληρωτική» οἰκονομία, χειροτερεψε τά πράγματα.Δώδεκα μῆνες μειώσεων μισθῶν,συντάξεω, μαζικῶν ἀπολύσεων, αὐξήσης φορῶν καί καλπαζονος πληθωρισμοῦ ἐπέφεραν τρομερά  καί καταστρεπτικά ἀποτελέσματα.Τό ΑΕΠ προβλέπεται νά μειωθεῖ κατά 3% φέτος,κάνοντας τήν Ἑλλάδα τή χώρα μέ τήν χειρότερη  ὕφεση στήν Εὐρώπη.

Στήν Ἀθηνᾶ ὁπού ζεῖ σχεδόν ὁ μίσος πληθυσμός τῆς Ἑλλάδας τῶν 11 ἐκατομμυρίων κατοικῶν,τά σημεῖα καί οἱ ἐνδείξεις λιτότητας-καί φτώχειας-φαίνονται παντοῦ. Στούς ἄστεγους καί πεινασμένους πού ψάχνουν στούς κάδους ἀπορριμάτων τά βράδυα,στούς μειωμένης ρευστότητας  συνταξιούχους πού διαλέγουν τά πετάμενα φροῦτα καί λαχανικά στίς Λαικές ἀγορές,στίς  κλειδαμπαρωμένες πόρτες καταστημάτων πού ἔκλεισαν καί τίς  χιλιάδες μέσους Ἕλληνες πού δέ μποροῦν πλέον νά  βγοῦν μέ τίς οἰκογένειές τους γιά φαγητό ἔξω,  ἡ νά φᾶνε –ὅπως πρίν- συχνά κρέας.

 «Ἔπρεπε νά ἐγκαταλείψουμε τό φαί στίς Ταβέρνες,νά σταματήσουμε νά ἀγοράζουμε  καινούρια ροῦχα καί νά σταματήσουμε νά τρῶμε κρέας πάνω ἀπό ,μιά φορά τήν ἑβδομάδα» εἶπε ἡ Βάσω Βιταλη,μητέρα  δυό παιδιῶν, πού ἀγωνίζεται μέ τόν δημόσιο ὑπάλληλο σύζυγό της νά τά βγάλουν πέρα  μέ τό συνολικό μηνιαῖο τους εἰσόδημα τῶν 2.000 Εὐρώ.

 «Μέ ὅλες τίς περικοπές , χάσαμε περίπου 450 Εὐρώ εἰσόδημα, τό μήνα.Φθάσαμε στήν τελευταία μας δεκάρα καί παρ’ὅλα αὐτά νοιώθουμε τυχεροί. Ἔχουμε καί οἱ δυό τίς δουλεῖες μας. Γνωρίζω ἀνθρώπους  πού χάσανε τή δουλεία τους  καί ἀρχίζουν τώρα  νά πεινᾶνε.Ζητᾶνε ἀπό οἰκογένεια καί φίλους φαγητό.» Ἀναστέναξε.» Μᾶς ἐξοργίζη τό γεγονός ὅτι  ὅλοι ξέρανε ,πώς ἡ Πολιτεία εἶχε τά χαλιά τῆς ,ἀλλά οὔτε ἕνας Πολιτικός μας,δέν εἶχε  τήν ψυχή νά  τά διόρθωση.ἄν τό πλοῖο πού πλέει πρός κατευθιεα γιά τήν ξερά καί τώρα πλέον ἡ ξερά εἶναι πολύ κοντά.»

Οἱ Ἕλληνες γνωρίζουν ἐπίσης ὅτι ἡ Ὀκονομια τούς χρειάζεται ἄλλη μιά οἰκονομική ἔνεση καί λίγοι εἶναι αὐτοί πού θέλουν νά  βοηθήσουν μιά χώρα σέ  τέτοια  ἐπικίνδυνη κατάσταση,πού θά χειροτερεύση κι ἄλλο ἀκόμη, πρίν καλυτερεύση.

 «Παλαιότερα, τό Μέλλον γιά τούς Ἕλληνες σημαῖνε Ἐλπίδα,ἀλλά τώρα σημαίνει  Φόβο» εἶπε ὁ Νίκος Φίλης συντάκτης γιά τήν ἀριστερή ἐφημερίδα Αὐγή. «Μέχρι καί αὕτη τήν ἑβδομάδα ὁ κόσμος νόμιζε  ὅτι μέ ὅλα αὐτά τά μέτρα,ἡ κρίση θά διαρκοῦσε  ἕνα δυό χρόνια. Τώρα μέ τήν προοπτική ἐπιπλέον λιτότητας γιά νά τύχουμε ἐπί πλέον βοήθειας, δέν  βλέπει κανείς  τό τέλος τῆς κρίσης»

Μέ τήν ἀνεργία νά ἀγγίζη τίς 790.000-ἄν καί θεωρεῖται ὅτι εἶναι μεγαλύτερη μετά τό κλείσιμο ἄνω των  150.000  μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων  στή   διάρκεια τοῦ περασμένου ἔτους-κυπαρχουν φόβοι ,ὅτι ἡ Ἑλλάδα στό κέντρο τῆς χειρότερης Εὐρωπαικης οἰκονομικῆς καταρεύσης γιά δεκαετίες, γλυστράει ἀνηλεῶς σέ μιά πολιτική καί κοινωνική κρίση. Αὐξανόμενες ρατσιστικές ἐντάσεις καί καταλύση τοῦ ἔννομου κράτους στούς δρόμους κέντρισαν τόν  χαμηλόφωνο Δήμαρχο τῆς Ἀθηνᾶς, Γιῶργο Καμινη νά περιγραφεῖ τήν Ἀθηνᾶ ὅτι ἀρχίζει καί μοιάζει μέ τήν Βηρυττό.

Ὁ Γιάννης Καλογήρου, καθηγητής οἰκονομικῶν του Πολυτεχνείου Ἀθηνῶν εἶπε «ἡ Ἑλλάδα ἔχει γίνη ἕνα πεδίο μάχης.Στό ἐπίπεδό της Ε.Ε. ὁπού οἱ δημιουργοί πολιτικῆς ἔχουν χειροτερεψει τήν κρίση μέ τήν ἔλλειψη στρατηγικῆς καί κερματισμένη προσεγγίση τούς  ἀφ’ἑνός καί ἀφ’ἕτερου ὁ ἴδιος της ὁ λαός πού δέν ἐμπιστεύεται πλέον τούς θεσμούς καί τήν ἱκανότητα τοῦ πολιτικοῦ της συστήματος νά λύση τό πρόβλημα. Ἡ    ἀνυσηχιά μοῦ εἶναι ὅτι ἡ χώρα βαδίζει σεακυβερνησια μέ τήν ἄκρα δεξιά καί ἄλλους νά  δραττουν τήν εὐκαρια τῆς στιγμῆς.

Γιά δεκαεννέα μῆνες  οἱ διοικοῦντες σοσιαλιστές πιεζόμενοι ἀπό διαμαρτυρίες καί αὐξανόμενη  ἀπογοητεύση μέ τίς πολιτικές τουςπου ἰδιεολογικα τίς ἀντιτίθενται πολλοί ἔχουν ἀρχίση νά δείχνουν σημάδια  κουράσης στό νά περιχωρησουν τήν κρίση καί μέ τόν Πρωθυπουργό Γιῶργο Παπανδρεου νά ἀναγκάζεται νά  πειθαρχιση μέ τό  ραβδί  τούς ἐπιθετικούς του ὑπουργούς Δημοσίως.

Μιά μαζική ἔξοδος τῶν εὐφυεστερων καί καλύτερων ἐγκεφάλων ἔχει πρόσθεση καί ἄλλους φόβους  πέραν τοῦ ὅτι ἀπογοήτευσε δυό γενεές στήσ χεδον  πτωχευμενη Ἑλλάδα.Ἡ χώρα  χάνη τήν τάξη τῶν Διανοούμενών της! «Κάνεις  δέν μιλάει ἀνοιχτά γιαυτο,ἀλλά μέ τήν αὐξανόμενη ἔξοδο καί μετανάστευση ὧν διανοούμενών της  καί τήν ἀπώλεια τῶν καλύτερων ἐγκεφάλων τῆς οἱ προοπτικές  γιά τήν Ἑλληνική οἰκονομία χειροτερεύουν» Εἶπε ὁ Λούης Λαμπρινιδης,πού διδάσκει Τοπική Οἰκονομία στό Πανεπιστήμιο τῆς Μακεδόνιας.

Περίπου 135.000 ,ἥ το 9% τῶν Ἑλλήνων μέ τριοβαθμια ἐκπαιδεύση,πρίν τήν κρίση, ζοῦσαν ἤδη στό ἐξωτερικό. Πολύ ἁπλά δέν μποροῦν νά βροῦν ἐργασία σέ μιά οἰκονομία πού εἶναι  προσανατολισμένη πρός παραοχη ὑπηρεσιῶν  ἀλλά ἐξαρτᾶται σέ χαμηλόμισθο ἀνθρώπινο δυναμικό.

Ὅπως λοιπόν στήν Ἀρκαδια, ὁπού οἱ νέοι ἐπιλεγοῦν νά κάνουν μιά καινούρια ἀρχή, ἡ Ἑλλάδα,λέει,  ἔχει ἀνάγκη νά  ξαναοικοδόμηση τόν ἑαυτό τῆς ἄν πρόκειται νά ἐπιβιώση  τήν χειρότερή της  κρίση  τῶν νεότερων χρόνων.

Πηγή: covering delta

Advertisements
This entry was posted in Ανιχνεύσεις and tagged , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s