Η εξέλιξη του παγκόσμιου συστήματος τον 21ο αιώνα

Νικόλαος Λ. Μωραίτης
Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Συγκριτικής Πολιτικής, Εξωτερική Πολιτική των ΗΠΑ, Το Διεθνές Πολιτικoοικονομικό Σύστημα, Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας.

Ικανοποιόντας έναν μικρό αριθμό συναδέλφων πανεπιστημιακών, και ενοχλώντας πολλούς, για πάνω από είκοσι πέντε χρόνια είχα υποστηρίξει ότι με την κρίση του συστήματος, ορισμένες χώρες θα κινηθούν προς άκρως συντηρητικές κατευθύνσεις ενδεχομένως και προς τον φασισμό, ενώ στη συνέχεια ο φασισμός θα ξεπεραστεί από μια γνήσια ισόνομη επανάσταση: που θα είναι και η πρώτη στον κόσμο.
Πιστεύω ότι τώρα μπαίνουμε στο αρχικό στάδιο. Αν κάνω λάθος, τότε μάλλον δεν θα βρείτε πολλά χρήσιμα στοιχεία στα γραφόμενά μου. Αν έχω δίκιο, τότε μπορεί να είναι χρήσιμα όταν πρόκειται να καθορίσετε τις προσωπικές σας αντιδράσεις ή συμμετοχή, σε αυτή τη νέα ιστορική πραγματικότητα.
Πριν τριάντα χρόνια, στο πλαίσιο των ερευνών μου που αφορούσε στη μεταβατική διεθνή πολιτική του άναρχου παγκοσμίου συστήματος, χρησιμοποιώντας τη θεωρία της σχετικότητας, μελέτησα την κατευθυντήρια δύναμη πίσω από το διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα. Το θέμα αυτό το ερεύνησα, διαλεκτικά, με κριτικό τρόπο, και σε βάθος. Το αποτέλεσμα αυτής της εμπειρικής μελέτης μου κατέδειξε ότι το σύστημα της βιομηχανικής-ελίτ(ο καπιταλισμός) εμφάνιζε μια όλο και περισσότερο δυσλειτουργική δομή, μια κρίση, που γρήγορα θα έφθανε σε ένα νέο ιστορικό στάδιο. Οι απαντήσεις σε αυτή τη μελέτημε με οδήγησαν να γράψω, το 1997, το βοβλίο, «Η Κρίση του Καπιταλισμού τον 21ον αιώνα, τα αίτια της οικονομικής κρίσης και οι διαστάσεις της.»
Κοιτάζοντας πίσω μετά από δύο δεκαετίες σκέψης, μελέτης, και εμπειρικής έρευνας για την εξέλιξη της ιστορίας, όλες οι προβλέψεις μου βγήκαν αληθινές. Και είμαι πλέον πεπεισμένος ότι η ανθρωπότητα βιώνει την κρίση του παγκοσμίου συστήματος, και την εν εξελίξει δημιουργία μιάς διαδόχου μετακαπιταλιστικής δομής. Αυτή η βίωση της εμπειρίας μας με ώθησε να γράψω για το ΓΙΑΤΙ της δυσλειτουργίας του συστήματος, και ιδιαίτερα, για το κίνητρο της μετεξέλιξης της ανθρωπότητας από το ένα σύστημα στο άλλο.
Σήμερα, η ανθρωπότητα εισέρχεται σε έναν πολύ διαφορετικό κόσμο. Ο κόσμος βιώνει βαρυσήμαντα γεγονότα, όπως την κατάρρευση της παγκόσμιας οικονομίας, τις συγκρούσεις στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, την “τρομοκρατία-αντιτρομοκρατία”, η τελευταία κρίση της Wall Street, την κατάρρευση εταιριών από την fannie και Freddie, τη streams, την χρεωκοπία της Lehman Brothers, την κρίση των ενυπόθηκων δανείων του 2008, την ανεργία, την καταστροφή του περιβάλλοντος, την πάλη των ανθρώπων να διατηρήσουν το επίπεδο ζωής τους, και το ποιό συμαντικό είναι το γιατί η εξέλιξη της ανθρώπινης ιστορίας από το ένα σύστημα στο άλλο. Επειδή αυτά είναι θέματα ζωτικής σημασίας, πολοί άνθρωποι κάνουν το ερώτημα: «Ποιά είναι η αλήθεια;» Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα; Αφορούν καταλυτικές απαντήσεις για κάποιον που προσπαθεί να καταλάβει το πώς φτάσαμε εδώ που είμαστε, και που πάμε.
Πρώτον, θα προσπαθήσω να κάνω μιαν εμπειρική ανάλυση για την οικονομική κρίση των ΗΠΑ στις αρχές του 21ου αιώνα, και πως τα Αμερικανικά εργοστάσια ξεκίνησαν να οδεύουν προς τις αναπτυσσόμενες περιοχές, ενώ οι ισχυροί επιχειρηματίες βασίστηκαν στις δαπάνες του στρατιωτικού-βιομηχανικού-εσωτερικής -ασφαλείας συγκροτήματος για να κρατηθεί η οικονομία, δημιουργώντας τις απαραίτητες διεθνείς και εσωτερικές απειλές για να δικαιολογήσουν την πράξη αυτή. Στο δεύτερο σημείο θα προσπαθήσω να δείξω την εμπειρική προέλευση της τρομοκρατίας, τα αμοιβαία αποκλειστικά συμφέροντα των δύο πλευρών, και τον συντηρητικό ρόλο των ηγετών του τρομοκρατικού κινήματος. Προχωρώντας στο τρίτο σημείο θα αναφερθώ στην δραματική μείωση της απασχόλησης στη Δύση και στον Τρίτο κόσμο και την καταστροφή του περιβάλλοντος, προβλήματα που έχει προκαλέσει ο καπιταλισμός, αλλά δεν μπορεί να επιλύσει. Και τέλος, στο τελευταίο σημείο θα επικεντρωθώ στα θεμέλια του μετακαπιταλιστικού συστήματος, το διάδοχο σύστημα.
Θα προσπαθήσουμε να δούμε τον κόσμο μέσα από την ερμηνεία του Σχετικισμού που παρέχε τη δυνατότητα για αποκάλυψη της εμπειρικής πραγματικότητας.
“Let’s try, then, to bring the discussion back to the world of our shared material reality.”“We live in a system that, taken as a whole, is unsustainable,’ Jensen argued, ‘the nation-state and capitalism are at the core of this unsustainable system.’”Ζούμε σε ένα σύστημα, που στο σύνολό του, είναι αποδυναμωμένο, ο Robert Jensen υποστήριξε, ότι «το έθνος-κράτος και ο καπιταλισμός, αποτελούν τον πυρήνα αυτού του αποδυναμωμένου συστήματος»1. “The implicit question which needs to be asked and answered is Why? What is it about the capitalist productive-distributive order and the nation-state that’s making them ‘unsustainable?Η ερώτηση που εξυπακούεται και πρέπει να απαντηθεί είναι το γιατί; Ποιο είναι το πρόβλημα της καπιταλιστικής παραγωγικής-διανεμητικής δομής και του έθνους-κράτους που τα καθιστά μη- βιώσιμα;
Θα “I discussed capialism’s mounting destruction of the environment and world health, in my opening remarks.” αναφερθώ στην ανερχόμενη καταστροφή που επέφερε ο καπιταλισμός στο περιβάλλον, στην παγκόσμια υγεία, “Now, I’ll focus on its inherent economic contradiction, the contradiction I have always insisted would eventually bring this remarkable system down.”αλλά, τώρα, θα επικεντρωθούμε στην συμφυή οικονομική αντίφαση, στην αντίφαση που πάντοτε επέμενα ότι, τελικά, θα φέρει αυτό το σύστημα στο τέλος του.
“Stated succinctly, capitalism’s inherent contradiction is that in order to compete capitalists must make production ever more cooperative/socialized, while consumption, on the other hand, remains essentially non-cooperative/non-socialized, with the inevitable result that periodic crises of over-production and under-consumption occur: too few people receiving enough money to purchase all the goods the vibrant system churns out.”Συνοπτικώς, η εγγενής αντίφαση του καπιταλισμού είναι ότι, προκειμένου να ανταγωνιστούν οι καπιταλιστές πρέπει να καταστήσουν την παραγωγή όλο και πιο συνεργάσιμη / κοινωνικοποιημένη, ενώ η κατανάλωση, από την άλλη πλευρά, παραμένει ουσιαστικά μη-συνεργάσιμη/μη-κοινωνικοποιημένη, με το αναπόφευκτο αποτέλεσμα να έχουμε περιοδικές κρίσεις της υπερ-παραγωγής και υπο-κατανάλωσης: και πολύ λίγοι άνθρωποι λαμβάνουν αρκετά χρήματα για να αγοράζουν όλα τα προϊόντα που παράγει το σύστημα
“While Engels and I identified capitalism’s inherent contradiction 167 years ago and predicted its ultimate resolution, neither of us ever imagined the desperate situation 21 st century capitalist nations have managed to create.”Ενώ είχα εντοπίσει την εγγενή αντίφαση του καπιταλισμού 25 χρόνια πριν και την πρόβλεψη της τελικής του διάλυσης, ποτέ δεν είχα φανταστεί την απελπιστική κατάσταση του 21ου αιώνα, την οποία δημιούργησαν τα καπιταλιστικά έθνη.
“Automated and cybernated machines are now doing more and more of the production, creating a vast and rapidly-growing international army of extraneous workers, ‘white collar’ as well as ‘blue collar’. Nuclear weapons have rendered full-scale war between industrialized nations impossible; while national economies have become so thoroughly integrated and inter-dependent that for a capitalist nation to try alleviating its problem of over-production and under-consumption by devastating a major Third World country or two would be to devastate itself, along with other First and Third World nations.”Οι αυτοματοποιημένες μηχανές παράγουν τώρα όλο και περισσότερο, δημιουργώντας μια τεράστια και ραγδαία αναπτυσσόμενη διεθνή στρατιά από ξένους εργαζόμενους,« λευκού κολάρου » και« μπλε κολάρου.» Οι εθνικές οικονομίες είναι ενσωματωμένες(ενοποιημένες) και αλληλοεξαρτώμενες η μία της άλλης, όπου όταν ένα καπιταλιστικό κράτος, προσπαθήσει να ελαφρύνει το πρόβλημα της υπερπαραγωγής και της υπο-κατανάλωσης, καταστρέφοντας , μια ή δύο μεγάλες χώρες του Τρίτου Κόσμου ενώ, καταστρέφεται το ίδιο , μαζί με άλλες χώρες του Πρώτου και του Τρίτου Κόσμου.
Οι ελίτ, “Recognizing that the preservation of their favored social existences required that the mass of people must be able to purchase the goods their increasingly cornucopean, but environmentally destructive, systems of production were turning out, but intent on making that possible without any forfeiture of social existence on their parts, the capitalists of Western industrial nations—the US and England in the lead—created an immense credit bubble using money borrowed from China, Japan and the Middle East.”αναγνωρίζουν ότι για την διατήρηση των ευνοημένων κοινωνικών υπάρξεών τους, η μάζες των λαών θα πρέπει να είναι σε θέση να αγοράζουν τα προϊόντα που παράγει το σύστημα της παραγωγής. Αλλά, για να πραγματοποιηθεί αυτή η δυνατότητα, χωρίς καμία απώλεια της κοινωνικής τους ύπαρξης, οι καπιταλιστές των Δυτικών βιομηχανικών χωρών δημιούργησαν μια τεράστια πιστωτική φούσκα χρησιμοποιώντας χρήματα που δανείστηκαν από την Κίνα, την Ιαπωνία και τη Μέση Ανατολή. Το αποτέλεσμα ήταν ότι, εξουσιάζοντας τις τράπεζες και τις μεγάλες βιομηχανίες, για να διατηρήσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα λειτούργησαν σαν βδέλλες, δημιουργώντας αιμορραγία στον πλούτο των εθνών τους.
Θα ξεκινήσω, λοιπόν, από την περιγραφή του πραγματικού εμπειρικού κόσμου. Και με αυτό εννοώ τον κόσμο της εμπειρίας μας. Θα εξηγήσω τι συμβαίνει, και τους εμπειρικούς λόγους του γιατί. Που μας φέρνει, επιτέλους, στον πόλεμου των ΗΠΑ στο Ιράκ.
Ενώ η εξωτερική βιομηχανία σήμαινε ότι εκατομμύρια Αμερικανοί εργαζόμενοι, έχαναν τις δουλειές τους, μια συνακόλουθη καταστροφή της οικονομίας των ΗΠΑ αποτράπηκε από την υψηλή τεχνολογική επανάσταση που σημειώθηκε κατά τη δεκαετία του ‘80 και του ’90, η γέννηση του Διαδικτύου και της on-line παγκόσμιας αγοράς, σε συνδυασμό με την εφαρμογή της ψηφιοποιημένης ενημέρωσης για τα πάντα, από την πειραματική επιστήμη, στην εκπαίδευση, την ιατρική, επικοινωνία ήχου, κυριολεκτικά έδωσαν τη λύση.
Δημιουργήθηκαν δεκάδες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Χρηματοδοτήθηκαν από χορηγούς επιχειρηματικών κεφαλαίων, και πολλές από αυτές σύντομα μπήκαν στον κατάλογο του fortune 500 ως οι πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις.
Οι επιχειρηματίες υπολογιστών που ίδρυσαν τις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας συχνά έγιναν πολυεκατομμυριούχοι σχεδόν εν μία νυκτί, όπως και οι επενδυτές τους.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η επανάσταση της υψηλής τεχνολογίας γέννησε το dot-com φαινόμενο. Χιλιάδες ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο πρόσφεραν προϊόντα και συμβουλές πάσης φύσεως, π.χ, σχετικά με την υγεία, τη φιλανθρωπία, το περιβάλλον, την πολιτική, την εκπαίδευση, τη χρηματοδότηση, πωλήσεις προιόντων, ταξίδια, εκδόσεις βιβλίων, κατασκευή επίπλων, κ.λπ.
Οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων, και πάλι επένδυσαν εκατοντάδες δισεκατομμυρία δολαρία για αυτές τις αξιόλογες επιχειρήσεις. Και, ξαφνικά εμφανίστηκε κερδοφορία για άλλη μιά φορά.
Η διογκούμενη θάλασσα του dot-com σύντομα ανύψωσε εκατομμύρια σκάφη χαμηλής τεχνολογίας, δημιουργώντας έτσι νέες θέσεις εργασίας και επέκταση παλαιών. Είχαμε άνοιξη στο χρηματιστήριο αξιών, και οι νεόπλουτοι και οικονομικά άνετοι αγόρασαν έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό αγαθών και υπηρεσιών. Για τους περισσότερους Αμερικανούς, η ζωή ήταν καλή.
‘Ομως, μετά την άνοιξη του 2000, η φούσκα του dot-com άρχισε να σκάει. Τον Ιούλιο του 2002, περισσότερες από 850 dot-com εταιρείες εξαφανίστηκαν, καθιστώντας τα αποθέματά τους ουσιαστικά άνευ αξίας. Όταν έληξε η πανωλεθρία, οι απώλειες στην αγορά μετοχών ανήλθαν στα περίπου επτά τρισεκατομμύρια δολάρια, ίσως και περισσότερο.
‘Οχι επτά εκατομμύρια δολάρια. Επτά τρισεκατομμύρια!
Οι περισσότερες από τις αποτυχημένες dot-com εταιρείες ήταν αμερικανικές, κάποιες άλλες ήταν ευρωπαϊκές, και υπήρχαν αρκετές γαλλικές, γερμανικές, ελβετικές, κλπ. που είχαν κάνει επενδύσεις στις Αμερικανικές dot-com. Έτσι, και οι χώρες αυτές δέχτηκαν, το πλήγμα, με αποτέλεσμα την αύξηση του οικονομικού ανταγωνισμού μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ.
Αλλά, έχω μόνο αρχίσει να περιγράφω την ταραγμένη κατάσταση των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς μπήκαμε στον 21st αιώνα.
Με την κατάρρευση των dot-coms, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας των ΗΠΑ έπεσε κατακόρυφα από 3,7% το 2000 σε 0,8% το 2001. Το 2002, ήταν ακόμα σε μέτριο επίπεδο, στο 1,6%.
Εν τω μεταξύ, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της βιομηχανοποίησης της οικονομίας της Κίνας είχε αυξηθεί από 8,3% το 2001 σε 9,1% το 2002. Η οικονομία της Ινδίας επίσης αυξανόταν με ρυθμό υπερδιπλάσιο αυτού των ΗΠΑ:. 4,1% το 2001, 4,2% το 2002.
Αν και μια εκπληκτική αύξηση του εμπορίου μεταξύ των ΗΠΑ, Κίνα και Ινδία έκανε τις οικονομίες των τριών εθνών όλο και πιο αλληλένδετες, η Κίνα και η Ινδία είχαν αρχίσει ήδη να δημιουργούν μια πρόκληση για τις ΗΠΑ, σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβάνοντας την περίπτωση της Κίνας στην Μέση Ανατολή. Και μας φέρνει τώρα στην υψίστη ανησυχία των Ηνωμένων Πολιτειών για την εν λόγω περιοχή. Στην ανησυχία που την οδήγησαν να επιτεθεί και να καταλάβει το Ιράκ, και που εάν οι ηγέτες των ΗΠΑ συνεχίσουν να ενεργούν αμυντικά, μπορεί να οδηγηθούν σε κορεσμό βομβαρδίζοντας πολλούς στόχους στο Ιράν.
Ο υπέρτατος λόγος; Τον γνωρίζουμε καλά: το «πετρέλαιο!»
Οι λίμνες του πετρελαίου που «καταβροχθίζονται» από τα βιομηχανικά έθνη αυξάνεται, και οι δύο πιο ανταγωνιστικές βιομηχανοποιημένες χώρες , η Ινδία και η Κίνα, είναι μεγάλες και πεινασμένες.
Οι εξαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν από 10 δισ. δολάρια το 1978 σε 278 δισεκατομμύρια δολάρια το 2000, «ανεβάζοντάς την από το 30ο στο 6ο μεγαλύτερο εμπορικό έθνος στον κόσμο». Με διψήφιο πολλές φορές ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ η δίψα της για πετρέλαιο γίνεται ακόρεστη. Ωστόσο, εκτός από την Da Qing, η οποία παράγει ένα εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, η ίδια η Κίνα δεν έχει αποθέματα.
Η κατανάλωση της Κίνας για πετρέλαιο αυξάνεται κατά 7% το χρόνο. Κατά το έτος 2003-04 έκλεισε με πάνω από 19% , και, λόγω του πρωτοφανούς ρυθμού ανάπτυξης της χώρας, είναι πολύ πιθανό ο ριθμός αύξησης να είναι πάλι διψήφιος. Η κατανάλωση πετρελαίου της Ινδίας αυξάνεται επίσης πάνω από 5% κάθε χρόνο.
Όπως ίσως γνωρίζετε, η κατανάλωση πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών ανέρχεται σε 20,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, περισσότερο από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, την Ινδία και με τα 19.5 εκατομμύρια βαρέλια της Κίνας.
Οι ΗΠΑ καταναλώνουν το 26% της παραγωγής πετρελαίου στον κόσμο, τρεις φορές περισσότερο από ό, τι παράγουν. Και το ποσοστό κατανάλωσης και εισαγωγής πετρελαίου της Κίνας συνεχίζει να αυξάνεται. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 οι ΗΠΑ εισήγαγαν το 30 % του πετρελαίου της. Σήμερα, εισάγει το 70%.
Δυστυχώς, ενώ ο διεθνής ανταγωνισμός για το πετρέλαιο γίνεται καθημερινά πιο επιθετικός, οι ποσότητες πετρελαίου που είναι άμεσα διαθέσιμες-εδώ μιλάμε για εμπειρική πραγματικότητα -είναι σημαντικά μειωμένες.
Συνοψίζοντας, το ποσό πετρελαίου που καταναλώνεται αυξάνεται δραματικά. Τα μεγαλύτερα, πιο παραγωγικά κοιτάσματα υψηλής ποιότητας πετρελαίου προέρχονται άμεσα από τρεις χώρες της Μέσης Ανατολής:. τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και το Ιράν. Ο αριθμός των νέων κοιτασμάτων που ανακαλύπτεται είναι αποθαρρυντικά μικρός, ενώ κανένας δεν περιέχει τις τεράστιες ποσότητες χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο πετρέλαιο στις περιοχές της Μέσης Ανατολής. Την ίδια στιγμή, πολλοί από τους μείζονες τομείς πετρελαίου στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Σαουδικής Αραβίας, παρουσιάζουν σημεία εξάντλησης αποθεμάτων, ενώ αυξάνονται οι δαπάνες εξόρρυξης.
Η εικόνα, λοιπόν, είναι σαφής: Εάν οι ΗΠΑ, η Κίνα, ή ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, θα μπορούσε να ¨κλειδώσει» το υπόλοιπο πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής, τότε θα είναι σε θέση να κυριαρχήσει στην παγκόσμια οικονομία, να ανταγωνιστεί άλλα έθνη, και / ή να έχει τον έλεγχο της παραγωγής του.
Ας μιλήσουμε με ευθύτητα για την προβληματική κατάσταση που βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν η Κίνα, ή κάποια ομάδα ευρωπαϊκών βιομηχανικών χωρών, αποκτήσει μονοπώλιο στο πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής, μέσα σε λίγα χρόνια θα είναι σε θέση να καταστρέψει την αμερικανική οικονομία, οδηγώντας τους Αμερικανούς στη φτώχεια και την εξάρτηση όπως υπέστησαν πολλοί πληθυσμοί του Τρίτου κόσμου.
Δεδομένης της αλληλεξάρτησης των εθνικών οικονομιών του κόσμου, θα έκαναν η Κίνα ή η Ευρώπη ποτέ ένα τέτοιο φοβερό πράγμα σε μια άλλη χώρα; Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, φυσικά θα το έκαναν! Ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες!
Η Μεγάλη Ύφεση κατέδειξε πόσο απάνθρωπα και αδιάφορα γίνονται το ένα έθνος με το άλλο όταν η ίδια η επιβίωση του κράτους βρίσκεται σε κίνδυνο.
Και η απειλή μιάς άλλης παγκόσμιας ύφεσης όπως αυτή που δημιούργησαν το πρώτο και δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι πλέον κοντά μας.
Το 2009, η Ένωση Ερευνών της Ασίας έκανε την ακόλουθη παρατήρηση: «Ο στόχος του Πεκίνου είναι να τετραπλασιάσει την οικονομία του έως το 2020, όπως το έπραξε ήδη από τα τέλη του 1970 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Ωστόσο, για την επίτευξη αυτού του στόχου. . . η Κίνα πρέπει να βασιστεί σε εξωτερικές πηγές ενέργειας. Εκεί που χρησιμοποιεί σήμερα 6.3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα,. . . Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας προβλέπει ότι η κατανάλωσή της θα φθάσει σε καθημερινό επίπεδο των 10 εκατ. βαρέλια μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες, περίπου.
Σύμφωνα με το περιοδικό, The Washington Quarterly: «Από το 2002, η Μέση Ανατολή έχει γίνει η μεγαλύτερη αρένα για τις προσπάθειες του Πεκίνου να εξασφαλίσει την αποτελεσματική ιδιοκτησία των κρίσιμων πόρων υδρογονανθράκων, αντί να στηρίζεται αποκλειστικά στις διεθνείς αγορές για την κάλυψη των ενεργειακών εισαγωγών των αναγκών της Κίνας. Υπάρχει κάθε λόγος να προβλεφθεί ότι η Κίνα θα συνεχίζει, ακόμη και να εντείνει,την έμφασή της στην Μέση Ανατολή σαν πλαίσιο της στρατηγικής ενεργειακής της ασφάλειας.
Αν έχετε ακολουθήσει το επιχείρημά μου θα καταλάβετε ότι δεν υπερβάλλω όταν λέω ότι ο ερχομός του 21ου αιώνα έφερε τις ΗΠΑ να πλησιάζουν σε μια μοιραία συγκυρία.
Ο βιομηχανικός κόσμος οδεύει προς μια επίδειξη δύναμης για τον έλεγχο του πετρελαίου της Μέσης Ανατολής.
Αν η Κίνα ή η Ευρώπη κέρδιζαν αυτόν τον αγώνα, δεδομένου ότι ο διεθνής ανταγωνισμός για την πώληση της παραγωγής είναι ήδη έντονος και ένα μεγάλο μέρος της παραγωγικής βάσης των ΗΠΑ βρίσκεται τώρα στο εξωτερικό, σε περίπτωση μιας διεθνούς ύφεσης, φαίνεται σχεδόν σίγουρο ότι η Αμερική θα έχει την ίδια τύχη της Γερμανίας και της Ιαπωνίας στη δεκαετία του 1930.
Έτσι, η σύγκρουση για τον έλεγχο του πετρελαίου της Μέσης Ανατολής είναι μεταξύ αυτών των δύο κρατών. Και όποια από τα δύο κερδίσει θα έχει τον τελευταίο λόγο για τον καθορισμό της διεθνούς πρακτικής, αν υπάρξει μια διεθνής κατάρρευση, ακόμα και για την επιβίωση του άλλου.
Για να συνοψίσω το θεμελιώδες δίλημμα των ΗΠΑ, η επιβίωσή της, καθώς και η διατήρηση της δεσπόζουσας θέσης της στον κόσμο, προϋποθέτει ότι πρέπει να αποκτήσει αδιαμφισβήτητα τον έλεγχο του πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, καθορίζοντας ποιες χώρες λαμβάνουν ποιες ποσότητες, και σε ποια τιμή. Και, ότι με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνει τη μερίδα του λέοντος των κερδών που προέρχονται από το πετρέλαιο.
“But theΑλλά το most expedient instrument being used to keep the US capitalist economy afloat is the Military-Industrial complex.” πλέον πρόσφορο μέσο που χρησιμοποιείται για να κρατήσει την καπιταλιστική οικονομία των ΗΠΑ εν ζωή, είναι το στρατιωτικό-βιομηχανικό συγκρότημα. “Professor Joan Roelofs detailed its operation in a CounterPunch essay.”Ο καθηγητής, Joan Roelofs, έκανε λεπτομερή ανάλυση της λειτουργίας του στρατιωτικο-βιομηχανικού συγκροτήματος σε μια έκθεση στο Counterpunch.
«“Machiavelli observed the attendant US stock market losses exceeded $7 trillion.”Οι απώλειες στο Αμερικανικό χρηματιστήριο υπερέβησαν τα 7 τρισεκατομμύρια δολάρια. “What he neglected to add is that 82 percent of those stocks are held by the wealthiest 10 percent of Americans, which meant over $5.7 trillion of the loss was suffered by the rich.”Το 82 % των εν λόγω αποθεμάτων αξιών κατέχονται από το πλουσιότερο 10% των Αμερικανών, γεγονός που σήμαινε ότι πάνω από 5,7 τρισεκατομμύρια δολάρια ήταν ζημιές που υπέστησαν οι πλούσιοι. “The US economy was in the doldrums, with many large companies hurting badly.” Η οικονομία των ΗΠΑ ήταν στο τέλμα, με πολλές μεγάλες εταιρείες σε άσχημα κατάσταση»2.
“Bechtel Corporation’s earnings peaked at $15.1 billion in 1999, then plummeted to $11.6 billion in 2002.” Τα κέρδη της Bechtel Corporation έφθασαν τα 15,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 1999, στη συνέχεια, κατρακύλησαν σε 11,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2002.
“Halliburton was also having trouble.”Η Halliburton αντιμετώπιζε, επίσης, μεγάλο πρόβλημα. “Under Dick Cheney’s guidance Halliburton merged with Dresser Industries in 1998, becoming the largest oilfield engineering, services and construction corporation in the world.”Κάτω από την καθοδήγηση του Dick Cheney, η Halliburton συγχωνεύθηκε με την Dresser Industries το 1998, που έγινει ο μεγαλύτερος όμηλος κοιτασμάτων πετρελαίου, υπηρεσιών και κατασκευών στον κόσμο. “But Dresser had lost numerous suits for asbestos related deaths, resulting in a 43 percent drop in the value of Halliburton’s stock in 2001.”Αλλά η Dresser είχε χάσει πολές δίκες για το θάνατο από αμίαντο, με αποτέλεσμα μια πτώση 43 % της αξίας του αποθέματος μετοχών της Halliburton, το 2001.
“With the collapse of the Soviet Union and ending of the Cold War, US defense budgets had also fallen throughout the 1990s and employment in the defense industry fell with it.Με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι αμυντικοί προϋπολογισμοί των ΗΠΑ μειώθηκαν, και σε όλη τη δεκαετία του 1990 μειώθηκε και η απασχόληση στην αμυντική βιομηχανία λόγω αυτού του γεγονότος. Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην αμυντική βιομηχανία χάθηκαν μεταξύ 1992 και 2001.
“Keeping in mind that communities always unify around those ideas which will most effortlessly sustain them: With the United States’ economy depressed and much of its manufacturing base off-shored, with the largest, most profitable remaining industries military-industrial in nature, what would you expect this country to do?”Με την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών σε ύφεση και ένα μεγάλο μέρος της παραγωγικής βάσης της να έχει πάει στον Τρίτο Κόσμο, off-shored , με την μεγαλύτερη, πιο κερδοφόρα βιομηχανία, την στρατιωτικού-βιομηχανία, τι θα περίμενε κανείς να κάνει αυτή η χώρα;
“Exactly!” “Representatives of the US elite whose social existences were most in jeopardy spontaneously discovered/created an enemy whose defeat would require spending from hundreds of billions, to incalculable trillions of dollars on military hardware and military conquest: ‘ Islamic terrorists;’ meaning any Muslim who stands up against the United States’ increasingly injurious practices in their countries.”Οι εκπρόσωποι της ελίτ των ΗΠΑ, των οποίων η διατήρηση του δικού τους staτus quo βρέθηκε πλέον σε κίνδυνο, αυθόρμητα ανακάλυψαν / Δημιουργησαν έναν εχθρό του οποίου η ήττα θα απαιτήσει δαπάνες εκατοντάδων δισεκατομμυρίων, με ανυπολόγιστα τρισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτικό υλικό και στρατιωτική κατάκτηση: τους «ισλαμιστές τρομοκράτες.» Δηλαδή κάθε μουσουλμάνο που είναι κατά τις ζημιογόνες πρακτικές των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι των χωρών τους.
“Since Saddam was a Muslim, since he sided with the Palestinian struggle against Israel, and resisted US/British attempts to gain control of his country’s economy, and, more importantly, its oil, it made sense to begin the war againstΕπειδή ο Σαντάμ ήταν μουσουλμάνος, από τότε που ενίσχυσε τον παλαιστινιακό αγώνα εναντίον του Ισραήλ, και αντιστάθηκε στις ΗΠΑ / Βρετανικές προσπάθειες για να αποκτήσει τον έλεγχο της οικονομίας της χώρας του, και, κυρίως, του πετρελαίου της, ήταν λογικό να ξεκινήσει ο πόλεμος κατά του Islamofascism by invading Iraq.” Ισλαμοφασισμού με την εισβολή στο Ιράκ.
“In preparation, a month before the attack Cheney convened an ‘Energy Task Force’ whose members included executives and lobbyists from Enron, Exxon-Mobil, Conoco-Phillips, Shell and BP America.’”Κατά την προετοιμασία, ένα μήνα πριν από την επίθεση, ο Τσένι συγκάλεσε ένα «ειδικό απόσπασμα ενέργειας» τα μέλη της οποίας αποτελούνταν από στελέχη και εκπροσώπους των ομάδων συμφερόντων από την Enron, η Exxon-Mobil, η Conoco-Phillips, η Shell και την BP America.
“Richard Behan relates Cheney’s Task Force ‘poured over detailed maps of the Iraqi oil fields, pipelines, tanker terminals, refineries and undeveloped oil exploration blocks /and/ studied two pages of “foreign suitors for Iraqi oil field contracts”; companies negotiating with Saddam Hussein’s regime, none of which was a major American or British firm.’”Ο Richard Behan αναφέρει ότι «το ειδικό απόσπασμα του Τσένι χρησιμοποίησε λεπτομερείς χάρτες που αφορούσαν τις ιρακινές πετρελαιοπηγές, αγωγούς, σταθμούς δεξαμενόπλοιων, τα διυλιστήρια και ανεξερεύνητες περιοχές πετρελαίου, και μελέτησε για τις συμβάσεις στις ιρακινές πετρελαιοπηγές»3 . Δηλαδή, οι εταιρείες που διαπραγματευόντουσαν με το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν, καμία από αυτές δεν ήταν μια σημαντική αμερικανική ή βρετανική εταιρία.
“For many major US corporations, the remarkable financial benefits coming from the ‘anti-terrorist’ invasion of Iraq were immediate.”Για πολλές μεγάλες εταιρείες των ΗΠΑ, τα αξιόλογα οικονομικά οφέλη που προέρχονται από την «αντιτρομοκρατική» εισβολή στο Ιράκ ήταν άμεσα. “Bechtel enjoyed ‘a revenue of $16.3 billion in 2003, reversing a three-year slide.’”Η Bechtel απολάμβανε έσοδα ύψους 16,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2003.
“In March 2004 the San Francisco Chronicle reported:”Τον Μάρτιο του 2004, η San Francisco Chronicle ανέφερε: “’. «». . . . . the invasion provided a multibillion-dollar boost to the United States’ largest construction and engineering firms. η εισβολή έδωσε μια ώθηση πολλών δισεκατομμυρίων δολλαρίων στις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν και η Bechtel Corp και η Halliburton έχουν υποστεί δημόσιο έλεγχο, τα δισεκατομμύρια δολάρια των φορολογουμένων χρησιμοποιούνται για την ανασυγκρότηση του Ιρακ, μέσω των εν λόγω ανταγωνιστών όπως, Parsons Corp, Fluor Corp και Washington Group International. For sheer size of contracts, none of the reconstruction firms can rival Halliburton . Για τις μεγάλου μεγέθους συμβάσεις, καμία από τις επιχειρήσεις ανασυγκρότησης δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τη Halliburton. . . . . . . The company, once run by Vice President Dick Cheney, holds contracts potentially worth between $12.6 billion and $16.8 billion. Η εταιρεία αυτή, που αντιπρόεδρός της ήταν κάποτε ο Ντικ Τσένι, έχει συμβάσεις αξίας μεταξύ $12.6 δις και 16,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Bechtel won $2.83 billion in contracts for repairing electrical plants, water systems, airports and railways.’” Η Bechtel κέρδισε 2.83 δισεκατομμύρια δολάρια στις συμβάσεις για την επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συστημάτων υδροδότησης, αεροδρομίων και σιδηροδρόμων.
“For US weapons manufacturers, the ‘ war on terror’ has been downright glorious. ‘Since September 12, 2001’, writes Robert Dreyfuss,Για τους κατασκευαστές όπλων των ΗΠΑ, ο «πόλεμος κατά της τρομοκρατίας» λειτουργεί καθαρά υπέρ των συμφερόντων τους. «Από τις 12 Σεπτεμβρίου του 2001», γράφει ο Ρόμπερτ Ντρέιφους, ‘defense spending has exploded. «οι αμυντικές δαπάνες έχουν εκραγεί. For 2008, the Bush Administration /has/ request/ed/ a staggering $650 billion, compared to the already staggering $400 billion the Pentagon collected in 2001 . Για το 2008, η κυβέρνηση Μπους είχε ζητήσει 650 δισεκατομμύρια δολλάρια, σε σύγκριση με την ήδη παραπαίουσα δώση των 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων του Πενταγώνου που εισπράχθηκε το 2001. . . . . US defense spending in 2008 will amount to 29 times the combined military spending of all six so-called rogue states: Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan and Syria.’” Οι Αμερικανικές αμυντικές δαπάνες το 2008 θα ανέλθουν σε 29 φορές των στρατιωτικών δαπανών και των έξι λεγόμενων «κακοποιών κρατών:, Ιράν, Λιβύη, Βόρεια Κορέα, Σουδάν Συρία και Κούβα»4.
“Between 9/11, 2001 and June 2007, Bush requested, and Congress granted, $44 billion for biological warfare research.Μεταξύ 9/11, 2001 και Ιουνίου 2007, ο Μπους ζήτησε, και το Κογκρέσο την χορήγησε 44 δισεκατομμύρια δολάρια για έρευνα βιολογικού πολέμου. BASF, GlaxoSmithKline, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly Corp, Monsanto and Pfizer are among the many companies reputed to be involved.” Η BASF, η GlaxoSmithKline, Bristol-Myers Squibb, η Eli Lilly Corp, η Monsanto και η Pfizer ήταν μεταξύ των πολλών εταιρειών που συμμετείχαν.
Οι “US mercenaries are benefitting handsomely.μισθοφόροι των ΗΠΑ ωφελούνται αδρά. The State Department’s ‘private security’ corporations DynCorp International, Triple Canopy and Blackwater USA, Στις ιδιωτικές εταιρίες ασφαλείας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, DynCorp International, Triple Canopy και η Blackwater USA, have been awarded contracts valued at over $4 billion, Blackwater alone receiving $1 billion since 2001. Dyncorp was awarded a contract for $1.2 billion to train Iraqi police, and another $600 million to assist with ‘drug eradication’ in Colombia, Bolivia and Peru.” έχουν ανατεθεί συμβάσεις αξίας άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μόνον η Blackwater λαμβάνει 1 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2001. Η DynCorp υπέγραψε μια σύμβαση για 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια για την εκπαίδευση Ιρακινών αστυνομικών, και άλλα 600 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει την «εξάλειψη των ναρκωτικών» στην Κολομβία, τη Βολιβία και το Περού.
“IF your understanding of matters economic, social and political is determined by material evidence, by now I will have convinced you that:”Εάν κατανοήσουμε τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά θέματα μέσα από εμπειρικές αποδείξεις, τότε είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι: “Except for a diminishing number of First and Third World elites, 21 st century capitalism is making it difficult-to-impossible for peoples in both hemispheres to reproduce their social existence; and, the principal instrument the United States currently uses to hold its capitalist structure together is military-industrial expenditure, justified by the neocons’ insane anti-terrorist vision.”Εκτός από τη μείωση κάποιων ελίτ στον Πρώτο και Τρίτο Κόσμο, ο καπιταλισμός του 21ου αιώνα, καθιστά από δύσκολο έως αδύνατο για τους λαούς, και στα δύο ημισφαίρια, να μπορέσουν να διατηρήσουν η να αναπαράγουν το επίπεδο ζωής τους.
Και, το κύριο όργανο που χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα για να κρατήσουν την καπιταλιστική τους δομή, είναι η δαπάνες για την στρατιωτική βιομηχανία, δικαιολογημένες από το τρελό αντιτρομοκρατικό όραμα των νεοσυντηρητικών.
“Which brings me to the last of our fundamental questions: ‘Have some capitalists therefore begun self-protectively moving in the direction of an oppressive ‘ defense of their troubled order?’”Και τώρα ερχόμαστε στο τελευταίο από τα βασικά ερωτήματά μας. Έχουν κάποιοι καπιταλιστές αρχίσει αυτο-προστατευτικώς να κινούνται προς την κατεύθυνση μιας καταπίεσης «καλός-εναντίον-κακού», άμυνας του προβληματικού τους συστήματος;
“Let me answer with a few quotations which describe where you Americans are at rather precisely:” Ας δούμε μερικά αποσπάσματα που περιγράφουν σε ποιά θέση βρίσκονται ακριβώς οι Αμερικανοί.
“’The National Security and Homeland Security Presidential Directive of May, 2007,’ ‘would place all governmental power in the hands of the president and effectively abolish the checks and balances in the Constitution,’ writes Marjorie Cohn.”H προεδρική οδηγία προς την υπηρεσία της Εθνικής και Εσωτερικής Ασφάλειας, τον Μάιο του 2007, «παρέχει κυβερνητική εξουσία στα χέρια του προέδρου και καταργεί τον έλεγχο και την ισορροπία του Συντάγματος»5, γράφει ο Marjorie Cohn.
«“’Anyone can now be imprisoned indefinitely without charges and denied any judicial review,’ adds Jim Hightower.” Ο καθένας μπορεί, τώρα, να φυλακιστεί επ ‘αόριστον χωρίς κατηγορίες, και να του αρνηθούν κάθε δικαστική επανεξέταση»6, προσθέτει ο Jim Hightower.
“The government can ‘monitor your phone calls, read your email and open your snail mail,’ observes Matthew Rothschild. «Η κυβέρνηση μπορεί να παρακολουθεί τηλεφωνικές σας κλήσεις, να διαβάζει το email σας και να ανοίγει το ταχυδρομείο σας», παρατηρεί Matthew Rothschild ‘Law enforcement officers can bust into your home when you’re not there, riffle through your belongings, plant a recording device on your computer, and leave without notifying you for thirty days—maybe a lot more. «Αστυνομικοί μπορεί να μπουν στο σπίτι σας όταν δεν είστε εκεί, να φυλλομετρήσουν τα υπάρχοντά σας, να τοποθετήσουν συσκευή καταγραφής στον υπολογιστή σας, και το αφήνουν χωρίς να σας ειδοποιήσει για τριάντα ημέρες-ίσως και πολύ περισσότερο. . . . . . . Even if you are a citizen, the government can label you an enemy combatant.’” Ακόμα και αν είστε πολίτης, η κυβέρνηση μπορεί να σας δώσει την ετικέτα ως μαχητή του εχθρού»7.
“In October 2007 ‘The Violent Radicalization and Homegrown Terrorism Prevent Act’ (HR1955), was passed by Congress virtually unopposed (404 to 6).”Τον Οκτώβριο του 2007, πέρασε ο νόμος, που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο σχεδόν ομόφωνα, (404-6), Η Πράξη Αποτροπής της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και τοπικής τρομοκρατίας (HR1955), Η “HR 1955’s aim is to suppress what it defines as ‘self-radicalized, unaffiliated domestic terrorists.HR1955 αποσκοπεί να καταστείλει αυτό που ορίζεται ως «αυτο-ριζοσπαστικοποίηση,» που δεν συνδέεται με εγχώριους τρομοκράτες. Ο Paul Craig Roberts γράφει, “ξέρουμε ποιοί είναι. “’We’re beginning to see who will be the inmates of the detention centers being built in the US by Halliburton under government contract.Αρχίζουμε να βλέπουμε ποιοι θα είναι οι φυλακισμένοι των κέντρων κράτησης που χτίζονται στις ΗΠΑ από την Halliburton με κυβερνητική σύμβαση. . . . . . . The answer is civil libertarians, critics of Israel, 9/11 skeptics, critics of the administration’s wars and foreign policies, critics of the administration’s use of kidnapping, rendition, torture and violation of the Geneva Conventions, and critics of the administration’s spying on Americans.” Η απάντηση είναι οι πολιτικοί φιλλελεύθεροι, οι επικριτές του Ισραήλ, οι σκεπτικιστές του 9/11, οι επικριτές της κυβέρνησης για τους πολέμους και την εξωτερική πολιτική, οι επικριτές της κυβέρνησης για τη χρησιμοποίηση απαγωγών, παράδοσης, βασανιστηρίων και παραβιάσεων των Συμβάσεων της Γενεύης, και οι επικριτές της κυβέρνησης για την κατασκοπεία σε Αμερικανούς”8.
“Alas, explain neocons David Frum and Richard Perle: ‘There /really/ is no middle way for Americans: it is victory or holocaust .Αλίμονο, εξηγούν οι νεοσυντηρητικοί. Οι David Frum και ο Richard Perle γράφουν, «Πραγματικά δεν υπάρχει μέση οδός για τους Αμερικανούς: είναι ή νίκη ή ολοκαύτωμα. . . . . the terrorist threat is menacing our well-being as a people, even our survival as a nation. η τρομοκρατική απειλή είναι μια απειλή για την ευημερία μας, ως ανθρώπων, ακόμη και για την επιβίωσή μας ως έθνος. . . . . . . If ever there were a war of self-defense, the war on terror is that war.’” Αν ποτέ υπήρχε ένας πόλεμος αυτοάμυνας, ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας θα ήταν αυτός ο πόλεμος”9 .
Με όλο και περισσότερες χώρες, του Τρίτου Κόσμου, να έχουν την ανάγκη να δημιουργήσουν καπιταλιστικά συστήματα για τη διατήρηση των αυξανόμενων πληθυσμών τους, και με τον πληθυσμό των ΗΠΑ και των άλλων καπιταλιστικών κρατών,να αυξάνεται, η επιλογή για κάθε επιμέρους επιχειρηματία είναι σαφής: Η πάμε προς τα εμπρός ή να πάμε κάτω.
“To compete, not merely with each other, but with South Korean, Chinese and Indian neo-capitalist producers entering the global market, US, Japanese, French, German, British et al., manufacturers must sell ever greater quantities of shirts, shoes, suits, plates, pots and pans, hand tools, refrigerators and blenders, TVs, cars and motorcycles, etc.”Για να ανταγωνιστούν, όχι απλώς ο ένας με τον άλλον, αλλά με τη Νότια Κορέα, με τους κινέζους και ινδούς νεο-καπιταλιστές, οι παραγωγοί εισέρχονται στην παγκόσμια αγορά, Αμερικανοί, Ιάπωνες, γάλλοι, γερμανοί, βρετανοί κ.λ.π., κατασκευαστές πρέπει να πωλούν όλο και μεγαλύτερες ποσότητες από τα παραγωγικά τους προιόντα.
Οι καπιταλιστές, “Selling that greater quantity of goods forces capitalists to engage in a never-ending expansion and sophistication of production; which, in turn, requires a constant growth in profit.”πωλώντας όλο και μεγαλύτερες ποσότητες εμπορευμάτων εξαναγκάζονται, να συμμετάσχουν σε μια ατελείωτη επέκταση και εξειδίκευση της παραγωγής, η οποία, με τη σειρά της, απαιτεί μια συνεχή αύξηση των κερδών.
“The problem for many Third World states today is that when capitalist countries buy their labor-non-intensive mineral/agricultural products and pour in ever-larger quantities of shoes, shirts, pots and pans, they cut the throats of millions of poor Saudis, Iraqis, Pakistanis, Afghanis, Indonesians, Algerians, Moroccans, Egyptians and Filipinos who survive by hand-making shoes and sandals, shirts, turbans and other items of native attire, or by hammering out pots and pans, or, by forming and firing pottery and plates.”Το πρόβλημα για πολλά κράτη του Τρίτου Κόσμου, σήμερα, είναι ότι όταν οι καπιταλιστικές χώρες αγοράζουν ορυκτά και γεωργικά τους προϊόντα και ρίχνονται στην αγορά όλο και μεγαλύτερες ποσότητες των προιόντων τους, κόβεται η εργασία των εκατομμυρίων φτωχών Σαουδάραβων, Ιρακινών, Πακιστανών, Αφγανών, Ινδονησίων, Αλγερινών, Μαροκινών, Αιγυπτίων και Φιλιππινέζων που επιβιώνουν φτιάχνοντας χειροποίητα προιόντα. “And it’s not only the poor whose lives are being ravaged.”Και δεν είναι μόνο οι φτωχοί που η ζωή τους καταστρέφεται.
“Capitalism’s aggressive economic penetration of nonindustrialized countries with TVs, CDs, DVDs and movies, is also devastating middle-class artists and actors, replacing their nations’ traditional tastes with those of Japan and the industrial West, while providing them, like the poor, with nothing in the way of alternative occupations.” H επιθετική οικονομική διείσδυση του καπιταλισμού στις μη-βιομηχανικές χώρες με τα CD, τηλεοράσεις, DVD και ταινίες, είναι επίσης καταστροφική για την μεσαία τάξη, που αντικαθιστώνται οι παραδοσιακές αξίες των κρατών αυτών με αυτές της Ιαπωνίας και της βιομηχανικής Δύσης, ενώ δεν τους παρέχονται, όπως και στους φτωχούς, εναλλακτικά επαγγέλματα.
“Even highly educated children of Mid Eastern elites, doctors, dentists, architects, chemists and engineers, are finding the virulent capitalist invasion leaves no place for them.”Ακόμα και τα μορφωμένα παιδιά των ελίτ της Μέσης Ανατολής, όπως γιατροί, οδοντίατροι, αρχιτέκτονες, χημικοί και οι μηχανικοί, ανακαλύπτουν ότι η επικίνδυνη καπιταλιστική εισβολή δεν αφήνει χώρο για αυτούς.
“The poor can’t afford doctors and dentists. Οι φτωχοί δεν έχουν οικονομική δυνατότητα για γιατρούς και οδοντιάτρους. There aren’t enough people in the middle class to pay for their professional services. Δεν υπάρχουν αρκετά άτομα στην μεσαία τάξη να πληρώνουν για τις επαγγελματικές τους υπηρεσίες. And the elites fly to New York, London or Paris for their own medical/dental procedures.” Ενώ, οι ελίτ πετούν προς Νέα Υόρκη, το Λονδίνο ή το Παρίσι για τις δικές τους ιατρικές / οδοντιατρικές διαδικασίες.
“When Mid Eastern oil Sheikhs have palaces and shopping malls constructed in Saudi Arabia or Kuwait, when they build airports, seaports, luxury hotels, theaters, fantasy playlands and skyscrapers in Dubai, or a massive water pipeline in the United Arab Emirates, they contract with global corporations like Halliburton, Bechtel, Fluor, Parsons, Kajima and Taisei.” Όταν οι σεΐχηδες πετρελαίων της Μέσης Ανατολής έχουν παλάτια και εμπορικά κέντρα κατασκευασμένα στη Σαουδική Αραβία ή το Κουβέιτ, όταν κτίζουν αεροδρόμια, λιμάνια, πολυτελή ξενοδοχεία, θέατρα, φανταστικούς παιδότοπους και ουρανοξύστες στο Ντουμπάι, ή ένα τεράστιο αγωγό νερού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν συμβάσεις με παγκόσμιες εταιρείες όπως η Halliburton, Bechtel, την Fluor, Parsons, Kajima και Taisei.
“Those companies have their own architects and engineers. Αυτές οι εταιρείες έχουν τους δικούς τους αρχιτέκτονες και τους δικούς τους μηχανικούς. Δεν προσλαμβάνουν τοπικούς επαγγελματίες. They also bring in low-paid, semi-slave workers from the Philippines, India, Pakistan and Sri Lanka, who toil 12 hours a day, 6 days a week, doing the menial labor.” Επίσης, φέρνουν χαμηλόμισθους, ημι-σκλάβους εργάτες από τις Φιλιππίνες, την Ινδία, το Πακιστάν και τη Σρι Λάνκα, που μοχθούν 12 ώρες την ημέρα, 6 ημέρες την εβδομάδα, κάνοντας χειρωνακτικές εργασίες.
“With no less painful option left for maintaining their social existences, or that of their nations’ middle class and poor, some educated sons and daughters of Mid Eastern and Asian feudal elites begin formulating plans for expropriating Western interests, along with their countries’ Western-oriented elites, and establishing structures which can, at least momentarily, sustain them all; structures which, eg post-Khomeini Iran, are in some ways terribly reactionary, in others, progressive.” Χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους μια λιγότερο επώδυνη επιλογή για να διατηρήσουν το επίπεδο ζωής τους, ή εκείνο της μεσαίας και φτωχής τάξης των χωρών τους, ορισμένοι μορφωμένοι γιοί και κόρες των φεουδαρχικών ελίτ της Μέσης Ανατολής και της Ασίας αρχίζουν να διαμορφώνουν σχέδια απαλλοτρίωσης των συμφερόντων των δυτικών, και των προσανατολισμένων στο Δυτικό τρόπο ζωής ελίτ των χωρών τους, και δημιουργούν δομές που μπορούν, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, να διατηρήσουν το επίπεδο ζωής τους. Οι δομές, όπως εκείνες της π.χ. μετά -Χομεϊνί εποχής στο Ιράν, που είναι κατά κάποιο τρόπο τρομερά αντιδραστικού χαρακτήρα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις προοδευτικού.
“Ergo, the material origins of the ‘muslim terrorist’ challenge now confronting capitalist states.” Συνεπώς, η εμπειρική προέλευση της «μουσουλμανικής τρομοκρατίας,» πρόκληση που αντιμετωπίζουν, σήμερα, τα καπιταλιστικά κράτη, στηρίζεται σε μια ξεκάθαρη λογική μέσα από τις τοποθετήσεις και τις δραστηριότητες των τρομοκρατών. Υπάρχει κάτι που μπορεί να προσδιοριστεί σχετικά με τα συμφέροντα των προ-τρομοκρατών που τους προτρέπει να γίνουν τρομοκράτες. Ο βασικός στόχος είναι να γίνουν κατανοητά τα θέμετα της τρομοκρατίας και αντιτρομοκρατίας. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στον προσδιορισμό των συντηρητικών στοιχείων της τρομοκρατίας και αντιτρομοκρατίας, δηλ. ποιά είναι τα αμοιβαία αποκλειστικά συμφέροντα και των δύο πλευρών, ποιές είναι οι θέσεις και τι προσπαθούν να υπερασπιστούν τα δύο κινήματα.
Εξετάζοντας το τρομοκρατικό κίνημα διαπιστώνουμε ότι μερικοί άνθρωποι διαδραματίζουν έναν ηγετικό ρόλο. Παραδείγματος χάριν, εξετάζοντας αυτό το κίνημα, είναι ενδιαφέρον να επισημάνουμε κατά πόσον οι ηγέτες του ίδιου αυτού κινήματος είχαν να υπερασπιστούν θέσεις ελίτ. Επισημαίνεται, παραδείγματος χάριν, ότι εάν εξετάσουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους ηγέτες δηλαδή, αυτοί αντιπροσωπεύουν εκείνα τα άτομα, εκείνους που σε χρόνους μη-κρίσης ανήκουν στην πλέον συντηρητική πτέριγα. Πως ξαφνικά αυτοί οι άκρως συντηρητικοί άνθρωποι γίνονται αρχιτρομοκράτες; Είναι η αδυναμία τους να διατηρήσουν την κοινωνική τους θέση χωρίς να γκρεμιστούν οι παλαιές δομές. Είναι το συμφέρον τους που τους οδηγεί εκεί.
“It’s not mere chance that Osama bin Laden, whose father was the billionaire owner of a construction company, studied Business Administration and Engineering; that Ayman al-Zawahiri was a pediatric surgeon, his father a pharmacologist; or that Abu Hafisa, the Moroccan who directed the 2004 Madrid train bombing, is a psychiatrist.” Δεν είναι απλή σύμπτωση ότι ο Οσάμα Μπιν Λάντεν, του οποίου ο πατέρας ήταν δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης μιας κατασκευαστικής εταιρείας, σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και πολιτικός μηχανικός. Ότι ο Αϊμάν αλ-Ζαουάχρι ήταν Παιδιατρικός χειρούργος, και ο πατέρας του φαρμακοποιός. Ή ότι ο Αμπού Hafisa, του Μαρόκου που κατεύθυνε το 2004 τον βομβαρδισμό του τραίνου στη Μαδρίτη, είναι ψυχίατρος.
“Nor is it chance that Mohamed Atta’s university degree was in architecture, while ‘terrorist’ Khalid Sheikh Mohammed’s was in mechanical engineering.” Ούτε είναι τυχαίο ότι το πανεπιστημιακό πτυχίο του Μοχάμεντ Αττα ήταν στον τομέα της αρχιτεκτονικής, ενώ του «τρομοκράτη» Khalid Sheikh Mohammed στον τομέα της μηχανολογίας.
“So, too, with ‘terrorist’ Palestinian leaders whose peoples’ lives Israel is currently destroying.Το ίδιο ισχύει και με τους «τρομοκράτες» Παλαιστίνιους ηγέτες που το Ισραήλ κατασρέφει, σήμερα, την ζωή τους.. Ο Fathi Abd Al-Aziz, ιδρυτής της Ισλαμικής Τζιχάντ, ήταν γιατρός, οMahmoud al-Zahar, a co-founder of Hamas, is a surgeon, as was the late Hamas leader, Abdel Aziz al-Rantissi. Μαχμούντ αλ Ζαχάρ-, συν-ιδρυτής της Χαμάς, χειρούργος, όπως και ο πρόσφατα ηγέτης της Χαμάς, Αμπντέλ Αζίζ αλ-Ραντίσι.
Το ίδιο οναδικό και ευπροσδιόριστο ισχύει και για τα συμφέροντα των αντι-τρομοκρατών που τους οδηγούν στο αντίθετο. Επομένως, τα συμφέροντα και των δύο πλευρών εμφανίζονται να γίνονται αμοιβαία αποκλειστικά.
“Moreover, it’s not just capitalist manufacturers and financiers whose activities are devastating Third World peoples. Επιπλέον, δεν είναι μόνο οι καπιταλιστές βιομήχανοι και οι κεφαλαιούχοι των οποίων οι δραστηριότητες καταστρέφουν τον Τρίτου Κόσμου. The agribusinesses of advanced capitalist nations are equally aggressive in eliminating their jobs. Οι αγροτικές επιχειρήσεις των προηγμένων καπιταλιστικών κρατών, είναι εξίσου επιθετικές για την εξάλειψη των εργασιών τους. They are also destroying their environments, and impairing their health.” Επίσης, καταστρέφουν το περιβάλλον τους, και αλλοιώνουν την υγεία τους.
“Under the North American Free Trade Agreement (NAFTA), for the past 13 years Mexico’s corn and bean farmers have suffered a relentless assault by US agricultural corporations, driving an estimated 6 million of them from the land.” Στο πλαίσιο της Βορειοαμερικανικής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (NAFTA), για τα τελευταία 13 χρόνια οι αγρότες του καλαμποκιού και φασολιών στο Μέξικο έχουν υποστεί μια ανελέητη επίθεση από τις γεωργικές εταιρείες των ΗΠΑ, οδηγώντας περίπου 6 εκατομμύρια από αυτούς έξω από τη γη τους.
“The Organic Consumers Association ( OCA) has documented that the US agribusiness Cargill uses ‘massive government subsidies’ to dump huge quantities ‘of grains in poorer countries,’ ‘undermining small farmers, destroying local food production systems, and making rural economies dependent.’” Η οργανική Ένωση Καταναλωτών (OCA) έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αμερικανική βιομηχανία μεταποίησης αγροτικών προϊόντων Cargill χρησιμοποιεί τον όρο« μαζικές κρατικές επιδοτήσεις για να πουλάει φτηνά τεράστιες ποσότητες κόκκων δημητριακών στις φτωχότερες χώρες, «υπονομεύοντας έτσι τους μικρούς αγρότες, καταστρέφοντας τοπικά συστήματα παραγωγής τροφίμων, και καταστρέφοντας τις αγροτικές οικονομίες που εξαρτώνται σε αυτήν.
“Monsanto, Cargill, and other US agribusinesses are also destroying the infrastructure of rural India. Η Monsanto, Cargill, και άλλες αγροτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ καταστρέφουν επίσης την υποδομή της αγροτικής Ινδίας. By bribing Indian officials, they’ve succeeded in promoting cotton and rice seeds genetically engineered to produce sterile plants, forcing the country’s small farmers to buy new seeds yearly at prices few of them can afford.” Δωροδοκώντας ινδούς αξιωματούχους, πέτυχαν την προώθηση γενετικού βαμβακιού και σπόρων ρυζιού για την παραγωγή στείρων φυτών, αναγκάζοντας τους μικροκαλλιεργητές της χώρας να αγοράζουν νέους σπόρους κάθε χρόνο, σε τιμές που λίγοι από αυτούς έχουν την οικονομική δυνατότητα.
“Nor can Indian farmers rely on traditional seeds, since their plants cross-pollinate with those of Monsanto and Cargill, producing seeds which are also sterile.” Ούτε μπορούν οι ινδοί αγρότες να βασίζονται σε παραδοσιακούς σπόρους, δεδομένου ότι τα φυτά τους γονιμοποιούνται με εκείνα της Monsanto και της Cargill, που παράγουν σπόρους οι οποίοι είναι επίσης στείροι.
“During the past decade, the activities of Cargill, Monsanto, Unilever, ADM and other agribusiness corporations, have led more than 165,000 of India’s small farmers to commit suicide; many of them (the cruelest of ironies), by drinking Monsanto’s glyphosphate pesticide, RoundUp.”Κατά τη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας, οι δραστηριότητες της Cargill, Monsanto, Unilever, ADM και άλλων επιχειρήσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, έχουν οδηγήσει πάνω από 165.000 μικρούς γεωργούς της Ινδίας να αυτοκτονήσουν. Πολλοί από αυτούς (τι σκληρή ειρωνεία), πίνοντας glyphosphate φυτοφάρμακο, Roundup, της Monsanto.
“Finally, the US, and other capitalist states whose productive orders are approaching the terminal stage, are not only eliminating employment in the Third World, they are doing it at home as well.”Τέλος, οι ΗΠΑ, και τα άλλα καπιταλιστικά κράτη, των οποίων οι παραγωγικές τους δομές πλησιάζουν το τελικό στάδιο, δεν είναι ότι εξαλείφουν μόνο την απασχόληση στον Τρίτο Κόσμο, το ίδιο κάνουν, και στις δικές τους χώρες.
“The off-shoring of US manufacture was Step-One of a process now impacting nearly every occupation.” Η βιομηχανία προιόντων των ΗΠΑ σε υπεράκτιες χώρες ήταν το πρώτο Βήμα μιας διαδικασίας που έχει πλέον αντίκτυπο σχεδόν σε κάθε επάγγελμα.
“If you have a problem with your computer (probably made in China) and phone the manufacturer, you’ll speak with a technician living in India.”Αν έχετε πρόβλημα με τον υπολογιστή σας (κατά πάσα πιθανότητα κατασκευασμένο στην Κίνα) και τηλεφωνήσετε στον κατασκευαστή του, θα μιλάτε με έναν τεχνικό που ζεί στην Ινδία.
“Call your hospital to challenge an expense and you may discuss it with someone in Ireland employed by the firm that does the hospital’s billing.”Τηλεφώνησε στο νοσοκομείο σου για την αμφισβήτηση ενός λογαριασμού και θα το συζητήσετε με κάποιον στην Ιρλανδία ο οποίος εργάζεται για μια εταιρεία που έχει αναλάβει τους λογαριασμούς του νοσοκομείου.
“Then, there’s information technology (IT).”Έπειτα, υπάρχει η τεχνολογία των πληροφοριών (ΙΤ). “ According to the conventional wisdom of large corporations which obtain H1 and L1 visas for foreign (principally Indian) IT employees, there’s a dire shortage of Americans trained in that field.”Σύμφωνα με τη συνηθισμένη σοφία των μεγάλων εταιρειών, οι οποίες προσλαμβάνουν αλλοδαπούς με Η1 και L1 βίζες (κυρίως Ινδοί) να εργάζονται στον τομέα ΙΤ πιστεύουν ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη Αμερικανών που δεν έχουν εκπαιδευτεί σε αυτόν τον τομέα.
Ο “Economist Paul Craig Roberts has countered that proposition, citing numerous corre-spondents who are unable to find IT jobs despite having impressive credentials.”οικονομολόγος Paul Craig Roberts έχει αντίθετη άποψη από αυτή, επικαλούμενος πολλούς κατάλληλους ανταποκριτές οι οποίοι αδυνατούν να βρουν θέσεις εργασίας στον τομέα ΙΤ παρά το γεγονός ότι έχουν εντυπωσιακές σπουδές και εμπειρία.
“One, a resident of Dayton, Ohio, wrote Roberts: ‘I feel like an alien in my own country—as if Dayton had been colonized by India.Ένας κάτοικος του Ντέιτον του Οχάιο, έγραψε ο Roberts, έλεγε: « Νιώθω σαν ένας ξένοςστη δική μου χώρα-σαν να έχει αποικοιοκρατηθεί το Ντέιτον από την Ινδία. NCR and other local employers have either offshored most of their IT work or rely heavily on Indian guest workers. Η NCR και άλλοι τοπικοί εργοδότες, είτε έχουν offshored τις περισσότερες θέσεις εργασίας στον τομέα ΙΤ, ή εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους ινδούς φιλοξενούμενους εργάτες. Το τμήμα πληροφορικής της National City Bank απέναντι από LexisNexis είναι εντελώς Ινδικό. The nearby apartment complexes house large numbers of Indian guest workers filling the engineering needs of many area businesses.’” Το κοντινό συγκρότημα πολυκατοικίας στεγάζει μεγάλο αριθμό Ινδών που είναι επισκέπτες εργαζόμενοι και καλύπτουν τις μηχανικές ανάγκες πολλών επιχειρήσεων της περιοχής»10.
“Today, Roberts adds, ‘the jobs of Indian guest workers may /themselves/ be on the verge of being offshored’.Ο Roberts προσθέτει: «οι θέσεις εργασίας των Ινδών εργαζομένων μπορεί να είναι στα πρόθυρα να πάνε offshored ». ‘The relentless drive for cheap labor now threatens the foreign guest workers who displaced America’s own engineers.’” «Η αδιάκοπη κίνηση για φθηνή εργασία απειλεί τώρα τους αλλοδαπούς εργάτες που έχουν μετατοπίσει τους Αμερικανούς μηχανικούς.»
“’Princeton University economist Alan Blinder estimates 30 to 40 million American high end service jobs ultimately face offshoring.’”O οικονομολόγος του Πανεπιστημίου του Prinston, Alan Blinder, εκτιμάει ότι “30 με 40.000.000 αμερικανικές θέσεις εργασίας υψηλής υπηρεσίας, τελικά, έχουν μεταφερθεί offshoring»11.
“’In the developed world, Asia Times /recently reported/, Στον ανεπτυγμένο κόσμο, τo περιοδικό, Asia Times / πρόσφατα ανέφερε /, particularly in the United States, the scope of jobs disappearing overseas is widening beyond all imagining, to professions that almost nobody expected to be hit, and with far higher incomes than anybody thought possible . ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι «το πεδίο των θέσεων εργασίας που εξαφανίζεται στο εξωτερικό, διευρύνεται πέρα από κάθε φαντασία. Αφορά όλα τα επαγγέλματα, που σχεδόν κανένας δεν ανάμενε ότι θα πληγούν, και με πολύ υψηλότερα εισοδήματα από ότι θα μπορούσε να σκεφθεί κανείς. . . . From engineering to equity research and financial management, to knowledge management, to revenue-cycle management – a whole panorama of high-income employment are inexorably going. Από μηχανική, έρευνα, και οικονομική διαχείριση, στη διαχείριση της γνώσης, με τον κύκλο διαχείρισης των εσόδων – ενώ ένα μεγάλο σύνολο εισοδημάτων υψηλής απασχόλησης είναι προς μετακίνηση. . . . . . . McKinsey & Co, the international consulting firm, projects that the flight of jobs offshore to developing countries will grow by 30-40 percent a year over the next five years.’” Η διεθνής εταιρία συμβούλων McKinsey & Co, προβλέπει ότι η φυγή θέσεων εργασίας offshore (υπεράκτιες εγκαταστάσεις) σε αναπτυσσόμενες χώρες θα αυξηθεί κατά 30-40% ετησίως κατά τα επόμενα πέντε χρόνια.»
“What kinds of low-tech jobs is capitalism providing to replace those which disappear?Τι είδους χαμηλής τεχνολογίας θέσεων εργασίας παρέχει ο καπιταλισμός για την αντικατάσταση αυτών που εξαφανίζονται; Drug pusher, prostitute, police officer, prison guard, security guard and border guard are among the more important.” Βαποράκια ναρκωτικών, πορνία, αστυνομικούς, δεσμοφύλακες φυλακών, φύλακες ασφαλείας και φύλαξης των συνόρων, που είναι από τα πιο σημαντικά.
“Over 260 privately operated prisons have sprung into existence, offering investment opportunities and modestly paid ‘careers’ to Americans who are able to justify defining fellow citizens as ‘ criminals’ for using or selling, often small amounts, of marijuana or cocaine.”Πάνω από 260 ιδιωτικές φυλακές υπάρχουν προσφέροντας επενδυτικές ευκαιρίες και συγκεκριμένα προσφέρουν «σταδιοδρομία» σε Αμερικανούς οι οποίοι είναι σε θέση να δικαιολογήσουν τον καθορισμό των συμπολιτών τους ως «εγκληματίες» για τη χρήση ή πώληση, συχνά σε μικρές ποσότητες, της μαριχουάνας ή κοκαΐνης.
“The US now has 2.2 million people in jail: 737 per 100,000, as compared with its closest capitalist-country rivals (England 148 per 100,000, Japan 62, and France 85.)”Οι ΗΠΑ έχουν σήμερα 2,2 εκατομμύρια ανθρώπους στη φυλακή: 737 ανά 100,000, (. Αγγλία 148 ανά 100.000, Ιαπωνία 62 ανά 100,000, και Γαλλία 85 ανά 100,000).
“Fifty-five percent of federal prison inmates are incarcerated for drug offenses, only 11 percent for violent crimes.”Πενήντα πέντε τοις εκατό των ομοσπονδιακών φυλακισμένων είναι φυλακισμένοι για αδικήματα ναρκωτικών, μόνο το 11% για βίαια εγκλήματα.
“Selected American universities have been designated ‘Homeland Security Management Institutes,’ and offer a wide variety of courses on law enforcement.”Τα αμερικανικά πανεπιστήμια έχουν ορισθεί« ως «Homeland Security Management ινστιτούτα, και προσφέρουν μια ευρεία ποικιλία των μαθημάτων για την επιβολή του νόμου.
“The Department of Labor predicts that by 2012 there will be a 22.4 percent increase in detectives and criminal investigators, a 24 percent increase in patrol officers, correctional officers and ‘first line managers of police and detectives,’ and, a 31.8 percent increase in security guards.”Το υπουργείο Εργασίας προβλέπει ότι μέχρι το 2012 θα υπάρξει μια αύξηση 22,4 % σε αστυνομικούς και ποινικούς ανακριτές, μια αύξηση 24 % σε αξιωματικούς περιπολίας, σωφρονιστικούς υπαλλήλους και αστυνομικούς και ντετέκτιβ, και, κατά 31,8% αύξηση σε φύλακες ασφαλείας.
“Straddling the earth like a biomechanical beast, it inflicts environmental destruction and lethal pollution around the globe; and those injuries are being done to everyone, from wealthy Saudi, US and Chinese elites, to the most destitute communities of Afghanistan and Sub-Saharan Africa.”Δρασκελίζοντας τη γη σαν βιομηχανικό κτήνος, ο καπιταλισμός προκαλεί την καταστροφή του περιβάλλοντος και της θανατηφόρα ρύπανση σε όλο τον κόσμο. Και αυτοί οι τραυματισμοί ισχύουν για όλους. Και για τους πλούσους Σαουδάραβες, τα μέλη της ελίτ των ΗΠΑ και της Κίνας, ως και τις πιο άπορες κοινότητες του Αφγανιστάν και στη νοτίως της Σαχάρας Αφρικής.
“What can be done about the global catastrophe I’ve described: the environmental desolation, the elimination of social existence sustaining, earth-protecting, employment?”Τι μπορεί να γίνει για την παγκόσμια καταστροφή που έχω περιγράψει; Την περιβαλλοντική ερήμωση, την εξάλειψη της διατήρησης της κοινωνικής ύπαρξης, την προστασία της γης, την απασχόληση;
“While I’m open to argument, my own answer to that question is Nothing! Nothing—until and unless the capitalist order of production and distribution is dismantled and replaced.”Αν και είμαι ανοιχτός σε όποια επιχείρημα, η απάντησή μου στο ερώτημα αυτό είναι τίποτα! Τίποτα έως ότου και εκτό εάν η καπιταλιστική δομή της παραγωγής και της διανομής διαλυθεί και αντικατασταθεί
Η “Alarmed, governments around the world have been passing laws aimed at cleaning up streams, lakes and seas and regulating acid producing emissions, but the problems only continue to worsen.”ανησυχία, όλων των κυβερνήσεων, σε όλο τον κόσμο τις ώθησε να ψηφίσουν νόμους με στόχο την εξυγίανση των χειμάρρων, των λιμνών και των θαλασσών και για τη ρύθμιση του βιομηχανικού όζοντος, αλλά τα προβλήματα συνεχίζουν να επιδεινώνονται.
“The ‘Garbage Patch’ may be the ultimate iconic representation of what our species is doing to the environment. ‘An enormous island of trash, twice the size of Texas, floating in the Pacific between San Francisco and Hawaii,’ the patch is ’80 percent plastic, weighs more than 3.5 million tons,’ and is ‘growing at a brisk rate.’” “As for the world’s mounting unemployment, European capitalist states have begun following the United States’ and Israel’s lead, labelling individuals whose actions disrupt their injurious practices at home ‘criminals,’ then putting them in jail; those who do it abroad, ‘terrorists,’ and employing military violence to suppress them.”Όσο για το την αύξηση της ανεργίας στον κόσμο, τα καπιταλιστικά κράτη έχουν αρχίσει, να χαρακτηρίζουν άτομα των οποίων οι ενέργειες διαταράζουν τις ζημιογόνες πρακτικές του συστήματος ως « εγκληματίες,» και στη συνέχεια να τους βάζουν στη φυλακή. Αυτούς που είναι στο εξωτερικό, τους χαρακτηρίζουν «τρομοκράτες,» και χρησιμοποιούν στρατιωτική βία για καταστολή.
“An honest examination of capitalism’s contamination of the planet’s air, streams, lakes, rivers and seas with myriad pollutants from myriad sources, the oil, mercury, arsenic, lead, cadmium, nitrogen, cyanide, toluene, styrene, phosphate, sulfur dioxide, antibiotics and PCBs, its mad use of nuclear energy and equally mad proposals to ‘safely’ store nuclear waste, along with its elimination of jobs in both the First and Third worlds, can only lead to one conclusion:”Μια ειλικρινής εξέταση της μόλυνσης που προκαλεί ο καπιταλισμός στον αέρα του πλανήτη, τα ρέματα, τις λίμνες, τα ποτάμια και τις θάλασσες με μυριάδες ρύπους από μυριάδες πηγές, το πετρέλαιο, τον υδράργυρο, το αρσενικό, το μόλυβδο, το κάδμιο, το άζωτο, το κυάνιο, το τολουόλιο, το στυρόλιο, το φωσφορικό άλας, το διοξείδιο του θείου, τα αντιβιοτικά και τα PCB, η υπερβολική χρήση πυρηνικής ενέργειας, και εξίσου οι τρελές προτάσεις για την «ασφαλή» αποθήκευση πυρηνικών αποβλήτων, μαζί με την κατάργηση των θέσεων εργασίας τόσο στον πρώτο όσο και τον τρίτο κόσμου, μπορεί να οδηγήσει σε ένα συμπέρασμα.
‘Οτι το καπιταλιστικό σύστημα δεν μπορεί να σταματήσει τα παγκόσμια καταστροφικά προβήματα που δημιουργεί, και να οικοδομήσει ένα καλύτερο κόσμο. “Capitalist states are no more capable of solving the disastrous problems they’re causing than nomadic slave communities could have built houses and chateaux for feudal Europe, or European feudal communities could have satisfied the need for factories, and the clothing, weaponry, railways, steam engines and trains those factories produced.” Και αυτό μας φέρνει σε ένα από τα θεμελιώδη ερωτήματα μας.
Αν ο καπιταλισμός έχει μετατραπεί σε ένα σύστημα που στερείται αυτο-ελέγχου, τότε έχει, όπως και οι προκάτοχοί του, δημιουργήσει έναν επίσης πιο αποτελεσματικό διάδοχο που πολλοί καπιταλιστές είναι υποχρεωμένοι να γαλουχήσουν, και ο οποίος θα μπορέσει να διατηρήσει την επιβίωσή τους. “Once that question has been posed, the answer screams for recognition.”Από τη στιγμή που έχει τεθεί αυτή η ερώτηση, πρέπει να δοθεί μια απάντηση.
Για να“Remaining competitive is obviouslyΓια να Για να διατηρήσουν τη ανταγωνιστικότητά τους οι καπιταλιστές είναι προφανώς forcing capitalists to construct an integrated global community αναγκασμένοι να δημιουργήσουν μια ενοποιημένη παγκόσμια κοινωνία in which everyone στην οποία όλοι is a potential buyer and seller of goods and labor, and is the only thing determining who buys or sells what to whom.”θα έχουν την δυνατικότητα να είναι αγοραστές και πωλητές αγαθών και εργασίας (υπηρεσιών), ενώ το κόστος θα είναι το μόνο πράγμα που θα προσδιορίζει το ποιος αγοράζει η πωλεί, τι και σε ποιον.
“When capitalists took that step they opened a can of worms.” Όταν οι καπιταλιστές έκαναν αυτό το φυσικό και αναγκαίο βήμα, άνοιξαν το κουτί της Πανδώρας. “Or, more descriptively, they entered a den of snakes.”Ή, πιο περιγραφικά, μπήκαν σε μια φωλιά φιδιών. Και αυτό γιατί “The integrated global community which capitalists are defensively building can only be made to function with increasingly sophisticated high-technological devices: Global Positioning Systems (GPS), robotic machinery, computers, the internet, broadband, bluetooth, etc..”η ολοκληρωμένη παγκόσμια κοινωνία που οι καπιταλιστές κτίζουν με αμυντικό τρόπο, μπορεί να λειτουργήσει μόνον σε συνάρτηση με την ολοένα και πιο εξελιγμένη υψηλή τεχνολογία. ‘Οπως, τα Global Positioning Systems (GPS), ρομποτικά μηχανήματα, οι υπολογιστές, το Διαδίκτυο, η ευρυζωνική, τα Bluetooth, κ.λπ.».
“As the computer and the internet are already demonstrating, though an indispensible tool for capitalism, high-technology is also a revolutionary threat,Ο υπολογιστής και το Διαδίκτυο έχουν ήδη αποδείξει, αν και αποτελούν το απαραίτητο εργαλείο για τον καπιταλισμό, ότι η υψηλή τεχνολογία είναι επίσης μια επαναστατική απειλή, γιατί ζώντας και εργαζόμενοι σε αυτόν τον κόσμο της υψηλής τεχνολογίας, οι άνθρωποι έχουν πλήρη δικό τους έλεγχο καιι ελευθερία της ζωής τους.
Οι υψηλές τεχνολογίες Οι εξειδικευμένοι της υψηλής τεχνολογίας“The high-techies who write capitalism’s most complex software programs use an Η υψηλή τεχνολογία που γράφει τα πιο περίπλοκα λογισμικά προγράμματα του καπιταλισμού, χρησιμοποιείν ένα ‘open source software’ called Linux. «λογισμικό ανοικτής αρχής» που ονομάζεται Linux. «Τα ανοικτής αρχής λογισμικά προγράμματα, writes Steven Johnson, γράφει ο Steven Johnson «κλίνουν σε μεγάλο βαθμό προς την κατεύθυνση της ελευθερίας: Κανείς δεν είναι ο αποκλειστικός κύριος του κώδικα πίσω από το Linux, χιλιάδες έχουν συνεισφέρει σε αυτό,» και «το λογισμικό γίνεται όλο και πιο εξελιγμένο με την πάροδο του χρόνου»12.
“The high-technology world of freedom, participation and sharing Johnson depicts doesn’t just touch some people’s lives. Η υψηλή τεχνολογία του κόσμου της ελευθερίας, της συμμετοχής και της κοινής χρήσης, υποστηρίζει ο Johnson, όχι μόνον δεν αγγίζει τη ζωή κάποιων ανθρώπων,Everyone’s becoming immersed in it, and the reproduction of everyone’s social existence increasingly depends upon its continued evolution.” αλλά, ο καθένας απορροφάται μέσα σε αυτό, και η διατήρηση της κοινωνικής ύπαρξης του καθενός εξαρτάται όλο και περισσότερο από τη συνέχιση της εξέλιξής της.
“As a consequence, the Κατά συνέπεια, η ανοικτή αρχή του ισονομικού ιού εξαπλώνεται σαν παθογόνος γρίπη.
“In 1999, Shawn Fanning helped lay the foundation of the post-capitalist order when he founded Napster. Fanning’s objective was to enable anyone with a computer and a little high-tech savvy to download and distribute music Οταν ίδρυσε το Napster το 1999, ο αμερικανός Shawn Fanning συνέβαλε στο να τεθούν τα θεμέλια του μετα-καπιταλιστικού συστήματος. Στόχος του Fanning ήταν να δώσει την δυνατότητα στον καθένα που διαθέτει έναν υπολογιστή και έχει μια μικρή γνώση υψηλής τεχνολογίας να μπορεί ελεύθερα να κατεβάσει και να διανέμει μουσική. Αν και το αρχικό Napster γρήγορα ξεχάστηκε, άλλα «ισάξια» εξίσου γρήγορα προγράμματα το αντικατέστησαν, όπως τα: iMesh, Morpheus, Limewire, BearShare και Kazaa.
“Then, there’s ‘Wikipedia,’ a Έπειτα, υπάρχει η « Wikipedia, «Εγκυκλοπαίδεια του λαού» που γράφεται και διορθώνεται ελεύθερα από τον καθένα που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και το ενδιαφέρον για ένα συγκεκριμένο θέμα.
“Wikipedia’sΟι σχετικές αλήθειες της Wikipedia είναι καθορισμένες όχι μέσα από τους «όρους αρχών» ή ατόμων με κατεστημένα συμφέροντα. Το τι καθορίζει αν μια δεδομένη αλήθεια της Wikipedia θα κρατήσει, και για πόσο χρονικό διάστημα, θα εξαρτηθεί από το ποσό των υλικών αποδείξεων και συλλογιστική λογική της που μπορεί να προσφέρουν οι υποστηρικτές της.
“The website YouTube allows anyone, anywhere, to freely share their camcorder clips with the global community, permitting each individual viewer, not a corporation, to determine what is sad, humorous, or politically important..” Η ιστοσελίδα YouTube επιτρέπει σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε, να μοιράζεται ελεύθερα τις συνδέσεις της δικής τους βιντεοκάμερας με την παγκόσμια κοινότητα, επιτρέποντας σε κάθε επιμέρους θεατή, όχι σε εταιρεία, να καθορίζει τι είναι ευχάριστο ή δυσάρεστο, ή σημαντικό από πολιτική άποψη.
“ Founded in 2003, MySpace enables users to connect with people in other cities, states, countries, who have similar interests, and to pictures, music, etc. MySpace now has over 300 million users. FaceBook, also free, performs the same essential functions, has approximately 60 million users, and is rapidly growing.” Το 2003, Ιδρύθηκε το MySpace το οποίο δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να συνδεθούν με άλλους ανθρώπους σε άλλες πόλεις, και χώρες, που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα και να ανταλάξουν ελεύθερα φωτογραφίες, μουσική, κ.λπ. Το MySpace έχει τώρα πάνω από 300 εκατομμύρια χρήστες. Το Face Book, εκτελεί επίσης δωρεάν, τις ίδιες βασικές λειτουργίες, έχει περίπου 60 εκατομμύρια χρήστες, και αναπτύσσεται με ταχύτητα.
“With thousands of Left, Right and Liberal websites/blogs available, internet users can circumvent the national/international news presented by major media, getting news representing the experiences and interests of the people making the news directly, rather than news interpreted by corporate executives, or political representatives of the elite, individuals who have their own sharp axes to grind.” Με χιλιάδες διαθέσιμες ιστοσελίδες / blogs που ανήκουν στον αριστερό, δεξιό ή φιλελεύθερο χώρο οι χρήστες του Διαδικτύου μπορούν να παρακάμπτουν τις εθνικές / διεθνείς ειδήσεις των μεγάλων μέσων ενημέρωσης, και να πληροφορούνται ειδήσεις που εκπροσωπούν τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων που προσφέρουν άμεσα ειδήσεις και όχι ειδήσεις που «φιλτράρονται» από στελέχη επιχειρήσεων, ή από πολιτικούς εκπροσώπους των ελίτ.
“Through Google, Yahoo, Ask Jeeves, and other internet Μηχανές αναζήτησης Google, Yahoo,. Μέσα από αυτές, οι χρήστες υπολογιστών κινούνται προς την κατεύθυνση του να γίνουν οι ίδιοι ψυχολόγοι, γιατροί, δικηγόρους, κ.λπ.. Free or low-cost professional and non-professional advice and assistance is readily available on nearly every subject. Επαγγελματικές και μη επαγγελματικές συμβουλές και βοήθεια είναι άμεσα διαθέσιμες δωρεάν ή με χαμηλό κόστος σχεδόν για κάθε θέμα. Internet users can also purchase every kind of goods on line, including prescription drugs.” Οι χρήστες του Διαδικτύου μπορούν επίσης να αγοράσουν κάθε είδους εμπορεύματα, περιλαμβανόμενων και των συνταγογραφημένων φαρμάκων.
‘“To the argument that musicians who do this lose financially, Ostertag replies:Ο’τι ισχύει για τη μουσική, το ίδιο συμβαίνει, και το γράψιμο. Using websites like ‘Database of Online Authors,’ can freely read or post ‘fiction, fantasy and horror’ stories.” Χρησιμοποιώντας ιστοσελίδες όπως τη “βάση δεδομένων για Online-line Συγγραφείς,” ο καθένας μπορεί ελεύθερα να διαβάζει ή να δημοσιεύει ιστορίες «φαντασίας και τρόμου.» “The list of things inviting Americans to enter a post-capitalist egalitarian world is long and rapidly growing:” Ο κατάλογος των πραγμάτων που καλεί τους ανθρώπους να εισέλθουν στον μετα-καπιταλιστικό ισονομικό κόσμο είναι μεγάλος και αναπτύσσεται με ταχύτητα.
“There’s Skype, which allows users to make free phone calls via the internet.” Υπάρχει το Skype, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν δωρεάν τηλεφωνικές κλήσεις μέσω του Διαδικτύου.
“GPS devices that make it possible for property owners to do Οι surveying.” συσκευές GPS που καθιστούν δυνατό για τους ιδιοκτήτες ακινήτων να κάνουν τα δικά τους τοπογραφικά.
“Even the financing of national politicians is going high-tech-egalitarian.Ακόμα και η χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας των πολιτικών γίνεται μέσα από την ισονομική- υψηλή-τεχνολογία. In the fourth quarter of 2007 maverick Republican Ron Paul set a record for internet contributions, receiving $20 million in small donations. Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2007 ο Ρεπουμπλικάνος Ron Paul έκανε ρεκόρ από εισφορές μέσω του διαδικτύου, και 20 εκατομμύρια δολάρια σε μικρές δωρεές
Τα γεγονότα τα οποία εκθέσαμε μας ωθούν να δώσουμε απαντήσεις σε πέντε θεμελιώδη ερωτήματα στους εαυτούς μας, για να καταλάβουμε το πώς φτάσαμε εδώ που είμαστε, και που πάμε. Πρώτον, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε εάν το σημερινό παγκόσμιο σύστημα έχει χάσει την βιωσιμότητά του, όπως και τα προηγούμενα, και εάν έχει φτάσει στο τέρμα του. Δεύτερον θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δείξουμε εάν ο καπιταλισμός σπέρνει τους σπόρους της δικής του καταστροφής, δημιουργώντας ολοένα και μεγαλύτερες κοινότητες ανθρώπων που δεν μπορούν να διατηρήσουν το επίπεδο ζωής τους, και να τους λύσει τα σοβαρά τους προβλήματα. Τρίτον θα πρέπει να απαντήσουμε στο εάν ο καπιταλισμός, ταυτόχρονα, σφυρηλατεί έναν δικό του διάδοχο σύστημα. Δηλαδή, εάν προχωρεί ένα νέο σύστημα, που θα επιλύσει τα προβλήματα, μέσα στις καπιταλιστικές χώρες, δημιουργώντας έναν νέο τρόπο σχέσεων μεταξύ ανθρώπων, ως και παραγωγής και διανομής των παραγωγικών αγαθών. Τέταρτον θα πρέπει να απαντήσουμε στο εάν οι εκπρόσωποι της νέας αυτής δομής, αρχίζουν να απειλούν τις ελίτ, οι οποίες συνεχίζουν να επωφελούνται από το ετοιμοθάνατο καπιταλιστικό σύστημα. Και τέλος, στο πέμπτο, και τελευταίο ερώτημα θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο εάν αυτοί που αισθάνονται ότι τα συμφέροντά τους απειλούνται, κινούνται προς μια μονοσήμαντη κατεύθυνση καλού-εναντίον-κακού για να υπερασπίσουν το προβληματικό τους σύστημα.
Πάντως, για να συγκεφαλαιώσουμε, αυτή η δυσλειτουργία του συστήματος σε σχέση με την παγκόσμια οικονομική κρίση, που δημιούργησε την ανεργία, την φτώχεια και την πείνα, έχει επιβαρύνει τη μεσαία και την ασθενέστερη τάξη, οι οποίες δεν μπορούν πλέον να διατηρήσουν το μέχρι τώρα επίπεδο επιβιώσεώς τους. Οι άνθρωποι αυτοί συνειδητοποιούν ότι έχουν αμοιβαίες εμπειρίες σε ό,τι αφορά την απελπισία που βιώνουν λόγω της ανεργίας, της περιθωριοποίησης και της στέρησης. Αυτές οι αμοιβαίες εμπειρικές πραγματικότητες για την ανάγκη της διατήρησης του “status quo” και της σιγουριάς των ανθρώπων για το αύριο είναι το κίνητρο που θα υποκινήσει λαικές εξεγέρσεις σε όλο τον κόσμο.
Για πρώτη φορά στην ιστορία του Ανθρώπου αυτή η εμπειρική πραγματικότητα θα είναι το κίνητρο που θα δημιουργήσει κοινές αντιλήψεις, και νέες πολιτικές ιδεολογίες που θα αποτελέσουν, για τους ανθρώπους αυτούς, πρότυπα για τη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής τους επιβίωσης. Δηλαδή, η κοινή ιδεολογία θα πηγάζει από το δικό τους βίωμα, θα απεικονίζει το δικό τους συμφέρον, θα είναι η λειτουργική έκφραση της εμπειρικής τους πλευράς. ‘Ετσι θα αναπτύξουν ερμηνείες που θα συμβάλλουν στη διατήρησή τους. Αυτή τη φορά δεν θα δέχεται η πλειονότητα των ανθρώπων τις ιδεολογίες των ελιτ, που μέχρι τώρα αποτελούσαν ωφελιμιστικά πρότυπα για την διατήρηση των δικών τους συμφερόντων. Σήμερα, δεν έχουμε «παγκόσμια πολιτική αφύπνιση», αλλά έχουμε αμοιβαία εμπειρική απεικόνιση κοινωνικής ανασφάλειας η οποία καθορίζεται από τη ισχυρότερη ανάγκη που είναι η διατήρηση του επιπέδου επιβιώσεώς μας.
Αλλά, σύμφωνα με την εμπειρική άποψη, κανείς δεν μπορεί να γίνει αδιάφορος παρατηρητής της εμπειρίας του, που σημαίνει ότι οι ιδεολογίες μας απεικονίζουν τα συμφέροντά μας. Η ιδεολογία των νέων απεικονίζει τα δικά τους συμφέροντα. ‘Οταν οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να διατηρήσουν την κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση λόγω του δυσλειτουργικού συστήματος, τότε απορρίπτουν τους υπάρχοντες ορισμούς και περιγραφές του συστήματος αυτού επειδή τα στοιχεία αυτά αποτελούν το ιδεολογικό πρότυπο του συστήματος, και των ολίγων.

pentapostagma

Advertisements
This entry was posted in Ενδιαφέροντα and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s